Kauno arkivyskupijos Šeimos centras kviečia dalyvauti konkurse „Darni šeima 2011“
Paskelbta: 2011-08-08 17:10:39

Mielos Lietuvos šeimos, kviečiame Jus dalyvauti konkurse “Darni šeima 2011”!

Labiausiai įkvepia gerieji pavyzdžiai, tad ir šiemet kviečiame šeimas pasidalyti savo gerosiomis istorijomis bei entuziazmu su visa Lietuva, savo nuoširdžiais pasakojimais ir patirtimi paskatinti stiprėti kitas šeimas. Juk kiekviena šeima yra unikali, nepakartojama ir ypatinga!

Norintieji dalyvauti konkurse yra kviečiami apsilankyti interneto svetainėje www.darni-seima.lt ir laisva forma pateikti pasakojimus apie savo šeimą tuo aspektu, kuris labiausiai ją apibūdina, kas jus vienija, kas būdinga jums kaip šeimai.
Galbūt tai bus pasakojimas apie ypatingą šeimos susikūrimo istoriją, išskirtines tradicijas ar vienijančias vertybes, šeimos bendruomenišką, pilietišką ar savanorišką veiklą, kūrybinius projektus, susiorganizavus visiems šeimos nariams daromus gerus darbus kitiems, apie šeimos pagalbą kitoms šeimoms, apie kuriamą ar jau sėkmingai vystomą šeimos verslą, šeimos vidaus taisykles, savitus vaikų auklėjimo metodus. O gal tai bus naudingi sava patirtimi paremti patarimai kitoms šeimoms apie tai, kaip sutarti, taikiai spręsti kylančius konfliktus tarpusavyje, kurti ir stiprinti darnumą, geranoriškumą ir vienybę šeimoje.
Konkurse kviečiamos dalyvauti visos norinčios šeimos, nėra jokių apribojimų – nesvarbu ar jaunos, ar vyresnės, ar gausios, ar nelabai.

Šeimų pasakojimai su nuotraukomis bus skelbiami interneto svetainėje www.darni-seima.lt. Už patikusias šeimas bus galima balsuoti, komentuoti ar palinkėti šeimoms sėkmės. Svetainės lankytojai rinks savo favoritus, jiems bus skirtas specialusis publikos prizas. Konkursui sudaryta vertinimo komisija atrinks pačius įdomiausius, šilčiausius, linksmiausius šeimų pasakojimus.

Kviečiame visus norinčius pradėti registruotis jau šiandien. Galite pasakoti apie savo šeimą arba rekomenduoti, pasiūlyti pažįstamą šeimą. Pasakojimus bei rekomendacijas galima siųsti adresu info@darni-seima.lt iki rugsėjo 23 dienos.
Visa išsami informacija apie konkursą ir konkurso sąlygas: www.darni-seima.lt.

Projekto „Darni šeima“ globėja – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune