Arkivyskupijos jaunimo centre – naujo sezono atidarymas (2017 09 06)
Paskelbta: 2017-09-08 11:44:50

Rugsėjo 6-tą dieną vyko naujas KAJC sezono atidarymas su šv. Mišiomis, kurias šventėme su jaunimo kapelionu kun. Kęstučiu Geniu. Labai džiaugiamės visom 75-iomis sielomis, peržengusiomis mūsų namų slenkstį. Sveikinam senbuvius, be galo džiaugiamės naujais veidais ir tikimės, jog ateinantys metai kaip niekad anksčiau bus apipilti Dievo malonių.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune