Arkivyskupijos jaunimo centre – naujo sezono atidarymas (2017 09 06)
Paskelbta: 2017-09-08 11:44:50

Rugsėjo 6-tą dieną vyko naujas KAJC sezono atidarymas su šv. Mišiomis, kurias šventėme su jaunimo kapelionu kun. Kęstučiu Geniu. Labai džiaugiamės visom 75-iomis sielomis, peržengusiomis mūsų namų slenkstį. Sveikinam senbuvius, be galo džiaugiamės naujais veidais ir tikimės, jog ateinantys metai kaip niekad anksčiau bus apipilti Dievo malonių.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune