Arkivyskupijos moksleivių žygis į Šiluvą pėsčiomis „Ateikite ir pamatysite“ (plg. Jn 1, 39)
Paskelbta: 2017-09-12 17:19:29

Rugsėjo 9-ąją, šeštadienį, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras pakvietė moksleivius dalyvauti piligrimystėje ir džiugiai meldžiantis, bendraujant drauge žygiuoti Šiluvą. Į kvietimą atsiliepė 150 jaunuolių kartu su juos lydinčiais grupių vadovais. 

Programa prasidėjo Kaulakių kaimelyje. Jaunimą atvykusį iš Kauno, Raseinių, Kėdainių, Jonavos dekanatų pasveikino linksmai nusiteikę vedėjai Irmantas ir Jonė, jie vedė susipažinimo žaidimus ir pristatė žygio temą „Ateikite ir pamatysite“ (Jn 1, 39).

Šiandien jaunas žmogus dažnai būna įnikęs į išmanųjį telefoną, tenkinasi bendravimu socialiniuose tinkluose, žiūri gamtos vaizdus per telefono ekranėlį, todėl ir pakvietėme praleisti dieną kitaip, ateiti ir savo akimis pamatyti kūrinijos grožį, patirti tarpusavio bendrystę, susitikti save ir kitą tokius, kokie esame iš tikrųjų.

Žygio pradžioje Kaulakiuose jaunimas linksminosi pasirinkdamas vieną iš mėgstamų veiklų: liaudiškus šokius, krepšinį, tinklinį, šaudymą iš lanko ar komandinius žaidimus. Eidami kalbėjome apie kūrinijos grožį ir pasiūlėme jaunimui pasigaminti savo „atsiminimų stiklainiuką“.

Antroje dienos dalyje misionierius kunigas iš Slovakijos t. Rastislavas vedė mokymą apie žmogaus ir Dievo santykį – kaip atpažinti ir įsiklausyti, ką Dievas nori man pasakyti. Po katechezės dalį kelio dalyviai ėjo tyloje apmąstydami ir bandydami išgirsti Dievo kalbėjimą.

Per dieną dalyviai kartu įveikė 15 kilometrų ir pasiekę tikslą – Šiluvą – dalyvavo Sutaikinimo pamaldose, kuriose šlovinti Dievą padėjo Kaišiadorių jaunimo šlovinimo grupė, o jaunimo išpažinčių klausė gausus kunigų būrys. Dieną pabaigėme šventomis Mišiomis ir Žiburių procesija.

Su dideliu dėkingumu širdyje Jaunimo centro komanda taria ačiū grupių vadovams, kurie ne pirmus metus suteikia jaunimui galimybę dalyvauti renginyje; mūsų arkivyskupijos kunigams, kurie pasitarnavo Sutaikinimo pamaldose; tėvui misionieriui Rastislavui, sakiusiam katechezę; žygio metu nuotaiką palaikiusiems vedėjams Irmantui Ramanauskui ir Jonei Rimavičiūtei; Kaišiadorių jaunimo šlovinimo grupei; muzikos grupei „Aldai“; Šiluvos gimnazijai, kuri priėmė piligrimus nakvynės ir, žinoma, gausiam būriui savanorių.

Rokas Balsys,

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune