Paroda „Iš praeities šiandienai “ arkivyskupijos muziejuje atverta nauja bažnytinio meno eksponavimo erdvė (2017 09 19)
Paskelbta: 2017-09-20 08:57:41

Nuotraukos – Silvijos KNEZEKYTĖS

Rugsėjo 19 dieną arkivyskupijos muziejuje Kaune atidaryta paroda „Iš praeities šiandienai “ ir tuo atverta nauja bažnytinio meno eksponavimo erdvė. Dviejose salėse – XVI–XIX a. arkivyskupijos bažnytinio meno eksponatai: dailės paveikslai bei skulptūros, atkeliavusios į muziejaus fondus iš įvairių Kauno arkivyskupijos bažnyčių. Ekspoziciją praplečia interaktyvusis žemėlapis – jo nuotraukų kataloge lankytojai gali iš arti susipažinti su 105 arkivyskupijos bažnyčių architektūra, dailės objektais bei istorija. Ši ekspozicija – tai dalis projekto, kurį prieš metus, minint Kauno arkivyskupijos 90-metį, muziejus ėmėsi įgyvendinti supažindindamas su arkivyskupijos bažnyčių meno vertybėmis. Išskirtiniai jų pavyzdžiai jau buvo pristatyti kilnojamojoje stendinėje parodoje, kuri apkeliavo dekanatų centrus ir Šiluvos šventovę.

„Sveikinu su gera pradžia“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, padėkodamas už bendradarbiavimą ir šio projekto įgyvendinimą, už bažnytinio meno saugojimą ir puoselėjimą arkivyskupijoje. Pasak arkivyskupo, bažnytinis menas ir yra sukurtas ne saugykloms, bet būti prieinamas ir prabylantis į žmones.

Į parodos atidarymą susirinkusius kauniečius pasitikęs laikinasis muziejaus direktorius Darius Žukauskas, be kita, atkreipė dėmesį, jog Kauno arkivyskupijos muziejus įsikūręs istoriniame pastate, kur būta vyskupų rezidencijų ir netgi veikė religinės dailės paroda. „Norėtųsi, kad ši erdvė būtų funkcionali ir nuolat kintanti“, – dalijosi ateities lūkesčiais pamažu vis plačiau atverti bažnytinio meno lobyną D. Žukauskas, sykiu pasidžiaugdamas, kad yra žmonių, kuriems įdomus šis menas ir jo kūrėjų troškimas atspindėti dieviškąjį grožį.

„Tai 2016 m. mūsų pradėto projekto dalis“, – sakė ses. Kotryna Indrė Šurkutė OSB, pabrėždama mintį pateikti parodoje kuo platesnį arkivyskupijos bažnytinio meno ir architektūros kontekstą. Jis gražiai atsiskleidžia interaktyviajame žemėlapyje, taip pat ypač savo ikonografija unikaliuose eksponatuose (pvz., vienintelė arkivyskupijoje Kristaus ant vynmedžio skulptūra ), kurie parinkti ir savitais keliais atkeliavo iš įvairių bažnyčių (kaip antai Čekiškės, Balninkų, Apytalaukio, Šiluvos ir kitų), o dabar meno kalba pasakoja lankytojams žmonijos išganymo istoriją.

Muziejaus vadovas tarė padėkos žodį už palaikymą ir pagalbą Kauno arkivyskupui Lionginui Virbalui, arkivyskupijos kurijai, Všį Ekonomo tarnybai, Parko galerijai ir kitiems projekto įgyvendinimo pagalbininkams bei rėmėjams – Lietuvos kultūros tarybai, Lietuvių katalikų religinei šalpai, Kauno Kristaus Prisikėlimo ir Palemono parapijoms, Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bei Šv. arkangelo Mykolo (įgulos) rektoratams.

Parodą galima apžiūrėti muziejaus darbo laiku: pirmadieniais–penktadieniais 11–18 val., šeštadieniais 11–15 val.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

 

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune