Rekolekcijos sielovados bendradarbiams parapijose (2017 10 03–06)
Paskelbta: 2017-10-13 15:13:40

Spalio pirmąją savaitę arkivyskupijos kurijos sielovados komanda savo bendradarbius parapijose – vargonininkus, zakristijonus, referentes – kvietė į rekolekcijas, kurios vyko pas brolius benediktinus Palendriuose ir Šiluvos Jono Pauliaus II namuose. Iš viso abiejose rekolekcijose dalyvavo 25 sielovados bendradarbiai.

Rekolekcijas Palendriuose vedė tėvas Grigalius Casprini OSB, kalbėjęs tema, kaip atnaujinti susitikimą su Kristumi. T. Grigalius dalijosi apie Mariją liturgijoje, širdies maldą, psalmes, kaip dera kontempliatyvi malda ir tarnystė. Rekolekcijų dalyviai turėjo asmeninių pokalbių su broliais benediktinais galimybę, galėjo atlikti išpažintį, kartu šventė šv. Mišias.

Šiluvoje rekolekcijas vedė Šv. Kazimiero seserų kongregacijos ses. Dovyda Jaugelytė. Ji kalbėjo apie tylą mūsų gyvenime, šventumą bei maldą. Nors rekolekcijos nebuvo tylos, ses. Dovyda kvietė į porą valandų asmeninės tylos, leidžiant Dievui mus užkalbinti. Taip pat sesė kvietė dalytis apie sunkumus, su kuriais susiduriame dirbdami Bažnyčiose, ir taip vieni kitus drąsinti suteikiant vilties.

Šiluvoje visi kartu šventėme šv. Mišias, kurias aukojo svečias kun. Tomas Janavičius iš Baisiogalos parapijos. Kun. Tomas pakvietė visus tarnaujančius Bažnyčioje išlikti budriems, nes ne per mūsų darbus, o tik per Dievo malonę galime patekti į Dangaus karalystę.

Ieva ŠIUGŽDINIENĖ

 

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune