Arkivyskupijos Jaunimo centre – susitikimas su dr. Gintautu Vaitoška (2017 01 15)
Paskelbta: 2018-01-18 19:39:31

Sausio 15 d. arkivyskupijos Jaunimo centre įvyko trečiasis susitikimas su gydytoju psichoterapeutu Gintautu Vaitoška (teologijos licenciatas, Santuokos ir šeimos studijų programos Tarptautiniame teologijos institute Austrijoje vadovas). Gydytojas išsamiai apibūdino žmogaus gimties (lyties) tapatybės formavimosi ypatumus ir nereguliarias situacijas (homoseksualumas, transeksualumas), taip pat pristatė šioje srityje atliktus šiuolaikinius mokslinius tyrimus. Kurso dalyviai turėjo galimybę užduoti rūpimus klausimus bei nagrinėti įvairias su šia tema susijusias situacijas.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune