„Europos paveldo dienų“ renginys Kauno kunigų seminarijoje (2011 09 19)
Paskelbta: 2011-09-20 09:58:40

Rugsėjo 16-25 d. visoje Lietuvoje vyksta kasmetiniai Europos Tarybos programos „Europos paveldo dienos“ renginiai. Šiemet jų tema – „Paslėpti lobiai. Sienų tapyba“. Šiuo renginiu siekiama pristatyti įvairių istorinių epochų sieninę tapybą bažnyčiose, vienuolynuose, dvaruose, rūmuose, visuomeniniuose pastatuose, taip pat aktualizuoti sienų tapybos svarbą ir vertę bendrame architektūriniame kontekste.

Rugsėjo 19 d. Kauno kunigų seminarijos Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios koplyčioje vyko Europos paveldo dienų Kauno mieste atidarymas. Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Laima Šinkūnaitė skaitė paskaitą tema „Kauno miesto monumentalioji sienų tapyba Lietuvos kontekste“. Renginio pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino Kauno miesto vicemeras Povilas Mačiulis, sakydamas, kad sienų tapyba nuo senų senovės reiškia ir viso miesto savitumą. Pasak vicemero, šiuos paslėptus lobius reikia atrasti. Kauno kunigų seminarijos rektorius monsinjoras Aurelijus Žukauskas pažymėjo, jog menas visada neša žinią, kuria reikia dalytis. Renginyje taip pat dalyvavo Kauno miesto savivaldybės, Kultūros departamento atstovai.

Paskaitoje lektorė nuodugniai supažindino su sienų tapybos ištakomis, technika. Sienų tapybai, pasak lektorės, būdingas dvasinis turinys. Tokie kūriniai puošia tiek pastatų interjerą, tiek eksterjerą. Buvo atkreiptas susirinkusiųjų dėmesys į tai, kad XIV amžiaus pabaigoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose buvo nemažai tapytojų. Tapyba originali. Štai, pavyzdžiui, Didžiojo kunigaikščio Vytauto valdymo metais kurtuose meno kūriniuose jaučiama bizantinio meno įtaka. Tačiau pasaulietinė rūmų tapyba sunykusi. Profesorė aptarė pagrindinius gotikos, renesanso, baroko stiliams būdingus elementus, supažindino su sienine tapyba nuo XIV iki XX amžiaus. Buvo trumpai apžvelgti Kauno Šv Jurgio konvento, Pažaislio, Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Šv. Kryžiaus Atradimo ir kitose Kauno miesto bažnyčiose esančios freskos.

Renginio dalyviai galėjo susipažinti su išlikusiais sienų tapybos fragmentais. Šie meno kūriniai pasižymi stilių įvairove, technologijų gausa. Be galo svarbu juos, kaip didžiausią lobį, kaskart atrasti ir išsaugoti. Tai pats didžiausias dvasinis paveldas.

Toks Europos paveldo dienų renginys Kauno kunigų seminarijoje buvo surengtas pirmą kartą.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune