Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena (2011 09 25)
Paskelbta: 2011-09-20 15:29:15

Rugsėjo 25-osios sekmadienį minėsime Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną.

Paskutinį rugsėjo sekmadienį Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena paskelbė Lietuvos Vyskupų Konferencija 2009 m. gegužės mėn.savo  plenariniame posėdyje.

Šios dienos minėjimu Bažnyčia ragina labiau atkreipti dėmesį į vairuotojų ir keleivių elgesį kelyje, skatina visų keliaujančiųjų maldą.

Visi kelių eismo dalyviai – ir vairuotojai, ir keleiviai – reikalingi Dievo pagalbos, už juos bus meldžiamasi parapijose sekmadienio šv. Mišių metu, maldoje prisimenami žuvusieji kelyje, po šv. Mišių šventinami automobiliai.

Viešpatie, keliaujantiems padėk geriau pažinti Kristų – mūsų kelią, dieviškosios Tiesos šviesa apšviečiantį mūsų gyvenimo kelią, įkvepiantį visur elgtis dorai, pagarbiai ir teisingai.

(Iš BENDRUOMENINĖS MALDOS Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną)

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune