Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena (2011 09 25)
Paskelbta: 2011-09-20 15:29:15

Rugsėjo 25-osios sekmadienį minėsime Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną.

Paskutinį rugsėjo sekmadienį Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena paskelbė Lietuvos Vyskupų Konferencija 2009 m. gegužės mėn.savo  plenariniame posėdyje.

Šios dienos minėjimu Bažnyčia ragina labiau atkreipti dėmesį į vairuotojų ir keleivių elgesį kelyje, skatina visų keliaujančiųjų maldą.

Visi kelių eismo dalyviai – ir vairuotojai, ir keleiviai – reikalingi Dievo pagalbos, už juos bus meldžiamasi parapijose sekmadienio šv. Mišių metu, maldoje prisimenami žuvusieji kelyje, po šv. Mišių šventinami automobiliai.

Viešpatie, keliaujantiems padėk geriau pažinti Kristų – mūsų kelią, dieviškosios Tiesos šviesa apšviečiantį mūsų gyvenimo kelią, įkvepiantį visur elgtis dorai, pagarbiai ir teisingai.

(Iš BENDRUOMENINĖS MALDOS Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną)

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune