Knygos „Būkime blaivūs!“ pristatymas arkivyskupijos muziejuje (2011 09 21)
Paskelbta: 2011-09-21 20:06:02

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Rugsėjo 21 d., trečiadienį, Kauno arkivyskupijos muziejuje pristatyta neseniai išleista kun. Roberto Skrinsko sudaryta knyga „Būkime blaivūs!“ Blaivaus gyvenimo vertę iškėlusi knyga ir visas renginys sulaukė nemenko įvairaus amžiaus dalyvių, tarp jų – ir jaunų žmonių dėmesio.

Knygos pasirodymą ir jos sudarytoją sveikinęs Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius pabrėžė, jog blaivybės idėja niekada nebuvo labai populiari, ir sąjūdžiai už blaivumą išties remiasi idealistais. Tad ganytojas ypač pasidžiaugė kun. R. Skrinsko idealizmu ir entuziazmu, be tiesioginių kunigo tarnystės pareigų, nuveikti ir kitų reikalingų darbų svarbiose, pvz., gyvybės gynimo ir kt., srityse.

Alkoholizmo problema, kaip pastebėjo ganytojas, egzistavo visais laikais kaip priemonė žmonėms pavergti, valdyti ir kaip lengvas pajamų šaltinis. „Tarp sovietmečio disidentų nesutikau nė vieno, kuris būtų gėręs“, – sakė arkivyskupas, prisimindamas, jog ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoje tai pat buvo skelbiama medžiagos svarbia tautai blaivumo tema.

Žvaigžde dabarčiai, ypač sveikindamas pastebimas jaunų žmonių pastangas, arkivyskupas S. Tamkevičius pavadino rugsėjo 20 dienos spaudos konferenciją, kurioje buvo pristatytas 50 nevyriausybinių organizacijų kreipimasis į valdžios žmones ir visą visuomenę dėl to, kad siekiama atšaukti kitų metų pradžioje turintį įsigalioti alkoholinių gėrimų reklamos viešojo informavimo priemonėse draudimą.

„Šios knygos pasirodymas – labai svarbus įvykis“, – sakė Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas dr. A. Veryga, atkreipdamas dėmesį, jog ji užpildys didelę spragą tarp šios temos literatūros, o joje skelbiamos žinios apie alkoholizmo žalą žmogui labai reikalingos šiandien. Dr. A. Veryga dėkojo autoriui ir Vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio vardu, pasidžiaugdamas, kad blaivybės srityje mato daug gerų ženklų – daugėja žmonių, palaikančių blaivaus gyvenimo siekį.

Apie nelengvus laisvės išbandymus renginyje kalbėjo A. Žarckus, o Domeikavos bendruomenės atstovai sveikino savo darbštųjį parapijos kleboną kun. R. Skrinską knygos sutiktuvių proga.

Kun. R. Skrinskas pasidalijo knygos atsiradimo aplinkybėmis, pristatė turinį, pabrėždamas visais amžiais buvusį Katalikų Bažnyčios ganytojų, pradedant vysk. M. Valančiumi, dėmesį tautos blaivinimo reikalui, o nusimenančius padrąsino sakydamas, jog 7 proc. už blaivybę apsisprendusios visuomenės dalies pakaktų, kad blaivybės mintis joje būtų gyva.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune