Teminis vakaras Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre (2011 09 21)
Paskelbta: 2011-09-26 19:41:36

Prasidėjus naujiems mokslo metams Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras tęsia jaunimui skirtus teminius vakarus, vykstančius trečiaisiais mėnesių trečiadieniais.

Po vasaros jaunimas, sugrįžęs į studijas universitetuose ar mokslus mokyklose, rugsėjo 21 d. vakare rinkosi Jaunimo centre. Daug naujų ir jaunų veidų buvo pastebimi teminiame vakare pagal Dekalogą „Nekalbėk netiesos“. Apie šį Dievo įsakymą su jaunimu įžvalgomis dalijosi Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaras kun. Tomas Trečiokas. Kunigas kalbėjo apie Dievo tiesą ir gailestingumą, apie tai, kaip šie dalykai dera jame.

Tiesa šiandienėje aplinkoje, „mažas“ melas ir melo nuodėmė – šie klausimai taip pat buvo svarstyti su dalyvaujančiais jaunais žmonėmis. Jaunimas buvo padrąsintas mylėti tiesą, nors tiesą sakantis žmogus nebus populiarus ir tiesa žmogui niekada nebus lengva.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune