Trečiasis Evangelizacijos mokyklos savaitgalis – piligrimystė į Slovakiją (2018 04 05–08)
Paskelbta: 2018-04-20 13:11:10

Balandžio 5 d. vakare nuo kurijos su ganytojiškuoju palaiminimu Slovakijos link pajudėjo Kauno arkivyskupijos Evangelizacijos mokyklos grupė, susirinkusi į trečiąjį savaitgalį, kuris buvo skirtas gilintis į evangelizacijos būdus bei mokytis nenutylėti apie mumyse gyvenančią viltį.

Šiam tikslui buvo pasirinkta kelionė į Slovakiją, Podolinec miestelį, kuriame prie Redemptoristų vienuolyno įsikūrusi evangelizacinė bendruomenė „Gyvybės upė“ (Rieka Zivota). Draugystė su slovakais prasidėjo 1994–1995 metais drauge dalyvaujant evangelizacijoje. Ši bendruomenė yra daug kartų lankiusis Lietuvoje su įvairiais seminarais, mokymais, rekolekcijomis, šlovinimo vakarais, jau kelinti metai talkina Evangelizacijos mokyklos veikloje Kaune.

Šioje kelionėje dalyvavo 26 žmonės, kurie apsistojo bendruomenės name, draugė klausėsi liudijimų, dalijosi savo gyvenimo istorijomis, taip pat turėjo galimybę apsilankyti ir kalnuose. Tai buvo puiki komandos kūrimo dalis, kai turi pasitikėti ne tik Dievu, bet ir šalia esančiu žmogumi. Kelionėje buvo galima ne tik išgirsti daug skirtingų gyvenimo istorijų – liudijimų, bet ir dalyvauti bendroje sekmadienio vakaro maldoje, taip pat ir visos bendruomenės susirinkime. Šios bendros patirtys padėjo vieniems kitus labiau pažinti, augti bendrystėje, pamatyti vieni kitų dovanas ir taip ruoštis Misijų savaitei, kuri planuojama Kaune birželio 17–23 dieną.

Po nakties autobusu per Lenkiją balandžio 6 d. rytą pasiekėme savo laikinus namus, kur po trumpo poilsio laiko, pietų ir šv. Mišių redemptoristų vienuolyne susirinkome į pirmuosius mokymus, kuriuos pradėjo Eva Štrbová, pasidalydama savo misijų patirtimi Kazachstane, kur praleido keletą metų. „Kadangi tame kaimelyje, kur gyvenome, kunigas atvažiuodavo tik keletą kartų per mėnesį, o nekrikštytų žmonių nevažiuodavo laidoti, tai mes pradėjome eiti melstis pas tuos žmones į šermenis, vėliau laidotuvių dieną, taip susibendravome su kaimelyje gyvenančiais žmonėmis, jie tapo savi, ateidavo iškilus įvairiems sunkumams. Taip prasidėjo galimybė kalbėtis su jais apie Dievą, paliudyti jiems savo gyvenimus“, – viena iš savo gyvenimo akimirkų dalijosi Eva. Vakare savo gyvenimo istorija ir tai, ką Dievas daro jų gyvenime, liudijo trijų vaikų šeima. Ši istorija nepaliko nei vieno abejingo. Šeimos, kurios vyras kovoja su vis atsinaujinančiu vėžiu, veide matyti tiek vilties ir ramybės, ir su užtikrintumu ištarti psalmės žodžiai „kad niekas neįvyksta, ko dangiškasis Tėtis neleistų“ ne tik žodžiu, bet visu gyvenimu skelbia vilties Evangeliją.

Šeštadienio ankstyvas rytas prasidėjęs šv. Mišiomis vienuolyne buvo tikrai apstus. Be apsilankymo kalnuose, girdėjome bendruomenės vadovo Bohusho Živčako bendruomenės pristatymą, jų veiklas, misijas, apsisprendimą evangelizacijai ir atsakomybės prisiėmimą, o po apsilankymo kalnuose vakarą pratęsė dar keleto bendruomenės žmonių liudijimai, jų pasidalijimai apie buvimo bendruomenėje svarbą, kasdienius įsipareigojimus, vis dar neevangelizuotus artimuosius ir dalyvavimo Evangelizacijos mokyklose reikšmę jų tikėjimui ir gyvenimui.

Sekmadienio rytą praleidome gilindamiesi į tos dienos Evangeliją ir asmeninėje maldoje bandydami „pasirašyti“ kerigmą – kaip paskelbti Evangelijos žinią šiandieniame pasaulyje. Po pietų įvykusiame susitikime su bendruomene jos vadovas pristatė Asyžiuje vykusios konferencijos įžvalgas, taip pat buvo ruošiamasi vakaro susitikimui, kuriame po šv. Mišių mažo miestelio bažnyčioje žmonės vos sutilpo. Ir taip kas mėnesį, drauge vaikai, jaunimas, miestelio gyventojai ir ten atvykstantys piligrimai šlovina Dievą, klausosi katechezės , liudijimų, leidžia Viešpačiui prisiliesti ir atgaivinti širdis.

Po tokio Dievo malonės pliūpsnio autobusu pajudėjome Lietuvos link, tačiau jau negalėjome tylėti. Viešpats padarė daug nuostabių dalykų ir turėjome puikią progą tai liudyti vieni kitiems, dėkoti Dievui ir taip ruoštis Misijų savaitei.

Organizatoriai ir dalyviai nuoširdžiai dėkoja visiems už maldas ir LKRŠ bei Renewal Ministries už finansinę paramą, broliams redemptoristams ir „Gyvenimo upės“ (Rieka Zivota) bendruomenei už atvertas namų ir širdžių duris.

Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės informacija

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune