Arkivyskupijos ketvirtokų viktorinoje „Irkis į gilumą“ – finalo šventė ir nugalėtojai (2018 04 18)
Paskelbta: 2018-04-25 17:32:24

Balandžio 18 d. arkivyskupijos konferencijų salė klegėjo nuo vaikų balsų. Čia įvairių dekanatų  4-ų klasių moksleiviai rinkosi į tikybos viktorinos „Irkis į gilumą“ finalinį etapą. Jame dalyvavo 5 komandos iš Kauno arkivyskupijos ir viena komanda iš Vilkaviškio vyskupijos. Į finalinį etapą atvyko dekanatuose išrinktos geriausios komandos: Kauno m. Prano Mašioto pradinės mokyklos komanda „Dangaus vaikai“, kurią atlydėjo mokytoja ses. Justina Jūratė Gruodytė, Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos komanda „Dievo varpeliai“ su mokytoja Sigita Norkiene, Kėdainių r. Šėtos gimnazijos ketvirtokų komanda „Angelai“ su mokytoja Lina Vaicekauskaite, Jonavos Justino Vareikio mokyklos komanda „Ganytojo avelės“ su mokytoja Irena Beinoriene, Kauno r. Vilkijos gimnazijos komanda „Šv. Juozapo vaikai“ su mokytoja Virginija Žiobiene ir Vilkaviškio vyskupijos svečiai – Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos komanda „Linksmieji žvejai“ su mokytoja Inga Graužiniene.

Susirinkusias komandas pasveikino Kauno m. „Šviesos“ pradinės mokyklos mokinė Simona Šidlauskaitė, atlikusi kūrinius „Ave Clemens“ ir „Aleliuja“, bei Liepa Ramanauskaitė, kuri fortepijonu atliko Mocarto variacijas.

Pirmame viktorinos etape komandos turėjo prisistatyti. Čia atsiskleidė išradingumas, talentai, kūrybiškumas. Moksleiviai dainavo, giedojo, šoko, vaidino, deklamavo, grojo įvairiais instrumentais. Visiems buvo smagu stebėti bendraamžių pasirodymus.

Antrame etape ketvirtokai turėjo parodyti savo žinias, įgytas lankant tikybos pamokas. Vaikai atsakinėjo į klausimus, kas yra Velykos, Sekminės, į klausimus apie Kristaus kančią ir mirtį, paveikslėliuose bandė atpažinti liturginius reikmenis, piešė liturginių metų kalendorių bei atliko kitas užduotis.

Trečiajame etape moksleiviai mokėsi suprasti Šventąjį Raštą ir piešdami komandoje atvaizduoti jame pasakojamus įvykius.

Kol komisija tikrino atliktas užduotis, diskutavo apie mokinių piešinius Šventojo Rašto tema, skaičiavo balus, mokiniai giedojo ir linksmai žaidė įvairius žaidimus, vadovaujami ses. Justinos Jūratės Gruodytės.

Komisija, kurią sudarė Kauno m. „Aušros“ gimnazijos vyr. mokytoja ses. Rima Pužaitė, J. Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė ses. Inga Rukaitė ir Maironio universitetinės gimnazijos mokytoja metodininkė bei arkivyskupijos Katechetikos centro koordinatorė Ilona Jurevičiūtė, džiaugėsi puikiu mokinių pasiruošimu, sutelktu komandiniu darbu, kūrybingumu, meniniais gebėjimais. Komisija, susumavusi  viktorinos rezultatus, geriausia mūsų arkivyskupijos komanda paskelbė Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos komandą „Dangaus vaikai“, kuri surinko net 97 balus iš šimto galimų. Antrą vietą užėmė Kauno r. Vilkijos gimnazijos komanda „Šv. Juozapo vaikai“, surinkusi 93 balus. Vos vienu balu mažiau surinko ir trečią vietą užėmė Kėdainių r. Šėtos gimnazijos ketvirtokų komanda „Angelai“. Visos komandos buvo apdovanotos padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis, o po viktorinos visi pasivaišino pica.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune