Šeimų susitikime – svečias kun. Ričardas Doveika (2018 05 18)
Paskelbta: 2018-05-25 11:18:47

Gegužės 18 d. Šeimos centre vyko susitikimas iš ciklo „Meilė niekada nesibaigia“. Šį kartą svečias kunigas Ričardas Doveika (Vilniaus arkivyskupija) dalijosi mintimis tema „Kai užklumpa krizės“.

Pasveikinęs gausiai susirinkusius dalyvius susitikimo svečias pirmiausia akcentavo tiesos sakymo svarbą. „Nuomonę apie tiesą mes pavertėme tiesa. Atrasti bendrą gėrį neatsisakant nuomonės yra neįmanoma. Todėl nemeluoti yra pagrindas“, – kalbėjo kunigas, kviesdamas kiekvieną atsakyti į klausimus: kokia yra pagrindinė meilės pareiga? Ar šiandien galėtume numirti už tą žmogų, kurį mylime?

„Santuokos sakramentas yra tarnavimo sakramentas. Jo gelmėje slypi apsisprendimas padėti Tau būti tuo, kas Tu esi. Pagrindinė meilės pareiga yra būti su savo mylimuoju. Santuokoje reikia nuolankumo, ir tik nuolankus žmogus gali būti laisvas“, – tokiomis mintimis dalijosi kun. R. Doveika. Jis taip pat aptarė pagrindines skyrybų priežastis. Dažniausiai poros skiriasi dėl to, kad nesutapo charakteriai, per didelės viltys ir lūkesčiai, bet svarbi priežastis yra ir susituokusiųjų tėvai. Susitikimo svečias taip pat atkreipė dėmesį į žodžių „užjausti“ ir „suprasti“ skirtumą, pabrėždamas atleidimo svarbą. Suprasti reiškia būti kartu ir šalia, o žodis „atleisti“ reiškia ir „pamiršau“.

Po pertraukos kun. R. Doveika atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Dalyvius domino ištikimybės, gyvenimo emigracijoje, viduramžio krizės temos, kurias pranešėjas aptarė remdamasis savo kunigiškąja patirtimi.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija
 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune