Kauno I dekanato dvasininkų konferencija „Prievarta prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius Katalikų Bažnyčioje. Ką turime žinoti?“ (2018 05 24)
Paskelbta: 2018-05-25 11:24:20

Gegužės 24 d. Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektorate vyko Kauno I dekanato dvasininkų konferencija „Prievarta prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius Katalikų Bažnyčioje. Ką turime žinoti ir kaip galėtume reaguoti?“

Dalyvavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, konferencijos prelegentas t. Gintaras Vitkus SJ, Kauno miesto parapijų ir rektoratų klebonai, rektoriai, kunigai.

Konferencija pradėta Valandų liturgijos (Dienine) malda. Jai ir visos konferencijos darbui vadovavo dekanas mons. V. Grigaravičius. Pristatydamas prelegentą tėvą Gintarą Vitkų SJ, dekanas pažymėjo, kad iššūkių ir skandalų akivaizdoje dvasininkams reikia būti budriems. Todėl svarbu žinoti, kaip reikia atsakyti į iššūkius, kaip elgtis, ką vienu ar kitu klausimu kalba Bažnyčia.

T. G. Vitkus SJ pasveikino susirinkusiuosius, pažymėdamas, kad Dangaus Karalystė – mažutėlių karalystė. Vaikų padėtis istorijos tėkmėje buvo skirtinga. Šiandien vaikas itin gerbiamas, kartais net sudievinamas. Tačiau ir smurto daugėja. Vaikai yra pažeidžiami. Prelegentas trumpai pristatė pasaulio statistiką. Kartu buvo pažymėta, kad neretai pačios valstybės deramai neįvertina problemos masto. Juk nemažai žmonių buvo nuskriausti tolimoje ar netolimoje praeityje. Kartu reikia kalbėti ir apie pažeidžiamus suaugusiuosius, kurie turi psichinių sutrikimų.

Pasak prelegento, Bažnyčia jautriai ir griežtai reaguoja į pasitaikančias problemas. Ganytojai turi išlikti budrūs. Kaip pažymėjo prelegentas, Lietuvoje nėra aiškios statistikos apie smurtą patiriančius vaikus. Tačiau reikia nepamiršti, kad prie problemos gilinimo prisideda ir medijos, nes problemų vis daugėja dėl interneto. Bažnyčios struktūrose, pasak tėvo jėzuito, dažniau pažeidžiami berniukai, nors visuomenėje – atvirkščiai. Šiuo metu laikomasi nulinės tolerancijos sprendžiant šias problemas: jei apkaltinamas kunigas ir yra tam pagrindo, jis visam laikui nušalinamas nuo pareigų. Tiriama ir individualiai.

Bažnyčia, kaip sakė t. G. Vitkus SJ, atkartodamas popiežiaus Pranciškaus mokymą, turi būti saugi vieta, todėl reikia daryti viską, kad visais atžvilgiais būtų apsisaugota nuo nusikaltimų. Tai apima ir rengimąsi kunigystei. Reikia geros atrankos, reikalinga aktyvi pastoracija. Svarbu laikytis ir etikos normų, vengti nederamų prisilietimų, kalbų, veiksmų ir t. t. Tiriant bylas visada remiamasi liudytojų – neretai to, kuris ir patyrė nederamą elgesį, – išdėstytais faktais. Baigiantis konferencijai vyko diskusija nagrinėtomis temomis.

Vėliau buvo aptarti einamieji klausimai. Dekanas kvietė parapijų rektorius ir kunigus dalyvauti birželio 3 d. Kauno mieste organizuojamoje Devintinių procesijoje ir birželio 15 d. vykti į šiemet pirmą kartą švenčiamus Palaimintojo Teofilio Matulionio atlaidus Kaišiadoryse. Kvietė paraginti savo parapijų tikinčiuosius kuo aktyviau dalyvauti šiose iškilmėse. Taip pat buvo kalbėta, kaip prisidėti prie popiežiaus vizito organizavimo ir žinios apie šį vizitą skleidimo.

Konferencija baigta bendra malda ir pietumis.

Kun. teol. lic. Nerijus PIPIRAS 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune