Pristatomas jaunimo evangelizacijai skirtas šiuolaikinių medijų projektas
Paskelbta: 2018-05-31 11:30:45

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete tarp dėstytojų ir studentų brendo mintis sukurti arba išversti daugiau krikščioniškos vaizdo ir garso medžiagos evangelizacijai, tikybos mokymui ir katechezei.

Tuomet Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras šiam projektui gavo paramą iš Lietuvių katalikų religinės šalpos bei iš fondo „Immaculata“, taip pat iš Bažnyčios žiniasklaidos rėmimo fondo. Idėjos pamažu virto realybe. Susibūrė iniciatyvinė grupė, kuri tęsia pradėtus darbus pagal arkivyskupijos Katechetikos centro globojamą Medijų evangelizacijos projektą.

Taip sukurta krikščioniškų filmų svetainė krikscioniskifilmai.lt bei su ja susiję Youtube ir Facebook kanalai. Ši krikščioniškų filmų svetainė skirta visų pirma mokyklose dirbantiems tikybos mokytojams, kurie kas savaitę pasiekia daugiau kaip pusę viso Lietuvos jaunimo ir todėl yra svarbiausi jaunimo apaštalai. Svetainėje surinktos legalios krikščioniškų filmų, daugiausia trumpų ir dokumentinių, nuorodos. Galima ieškoti filmų pagal temą, filmų seriją, žanrą, trukmę, amžiaus grupę, užduotis, lietuvių kalbą. Šiuo metu svetainėje yra apie 600 įrašų. Nemaža jų dalis išversta ir įgarsinta paties Medijų evangelizacijos projekto iniciatyva, gavus autorių leidimus.

Neseniai dienos šviesą išvydo nauja krikščioniškos muzikos svetainė krikscioniskamuzika.lt, kurios tikslas  –  pasiūlyti patrauklų, lengvai prieinamą, platų ir legalų lietuviškos bei užsienietiškos krikščioniškos muzikos pasirinkimą. Dėl pakartot.lt ir spotify.com svetainių veiklos dabar didžiosios dalies muzikos albumų galima klausytis nemokamai internete, o autoriams atlyginama iš surinktų mokesčių bei reklamų. Taigi krikščioniškos muzikos svetainė turėtų padėti atrasti naujų, dar negirdėtų krikščioniškos muzikos atlikėjų, jų albumų ir taip praturtinti kiekvieno Lietuvos krikščionio, ypač jauno, maldos gyvenimą. Juk ne paslaptis, kad šlovinimas giesme yra populiariausia jaunimo maldos forma.

Nuo spalio mėnesio turėtų startuoti metodinės medžiagos tikybos mokytojams svetainė gerojipatirtis.lt, kurioje bus surinkta vienoje vietoje ir suklasifikuota, kad būtų lengvai randama, tikybos pamokoms reikalinga ir pačių tikybos mokytojų sukurta ir pasidalyta medžiaga: skaidrės, testai, užduotys, žaidimai ir t. t. Tikimės, kad tai padės pagerinti tikybos pamokų kokybę, leis mokytojams daugiau dėmesio skirti maldai ir kūrybai, o ne vien, tarkim, mechaniškam skaidrių formatavimui.

Šiuolaikinės technologijos leidžia perduoti žinią daug efektyviau, įtikinamiau, įdomiau, įsimenamiau ir, žinoma, pigiau. Anot psichologijos tyrimų, vaizdinę informaciją įsimename beveik 7 kartus geriau, negu žodinę. Vyskupas Richardas Barronas yra pasakęs, jog medijos rizikuoja perteikti informaciją paviršutiniškai, tačiau jei neišversime išsamių teologijos traktatų į šiuolaikinių medijų kalbą, jie taip ir liks dulkėti lentynose niekieno neskaitomi. Todėl bandyti verta.

Iš tiesų, šiuolaikinis jaunimas masiškai nebeskaito knygų. Todėl galime turėti daug nuostabiausių tekstų, bet šiandien jaunimui reikia kažko kitko. Pasak tyrimų, vidutinis Amerikos paauglys visoms medijoms skiria apie 8–9 valandas kasdien! Iš jų TV, DVD, video žiūrėti tenka daugiausia laiko – 2,5 valandos per dieną. Taigi filmai, ypač trumpi (nes jaunimas ilgai neišlaiko dėmesio), yra ta medija, kuri šiandien naudojama plačiausiai ir kartu gali efektyviausiai perduoti žinią. Ir ne veltui, nes šiuolaikinė kino medija sujungia beveik visas kitas medijas: statiškus ir dinamiškus vaizdus, animacijas, garsus, muziką ir tekstus.

Tad džiaugiamės sulaukę šiam projektui Bažnyčios paramos, įrodančios, jog Bažnyčiai rūpi šiuolaikinis jaunimas. Taip pat džiaugiamės, kad šiomis interneto svetainėmis gali naudotis visi Lietuvos tikybos mokytojai, katechetai ir ne tik jie, kad per šias medijas Evangelijos žinia galės įtikinamiau ir patraukliau pasiekti pavojuose besiblaškantį šių dienų Lietuvos jaunimą.

Išbandykite ir jūs:
krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Diakonas Sigitas Jurkštas

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune