Ugdymo programą baigė nauja ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų grupė (2018 05 29)
Paskelbta: 2018-05-31 12:47:58

Gegužės 29 d. Gyvenimo ir tikėjimo institute 23 asmenys (9 vyrai ir 14 moterų) baigė Ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų ugdymo programą, kurią vedė kun. Artūras Kazlauskas ir kun. Aldonas Gudaitis SJ.

Šią ugdymo programą su Kauno arkivyskupo pritarimu institutas organizuoja nuo 2013 m. Programą jau yra baigę 107 asmenys iš įvairių Kauno miesto, Kauno arkivyskupijos ir kitų vyskupijų.

Ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų ugdymo programos metu dalyviai šiai tarnystei ruošiasi labai sąmoningai, apmąstydami savo tikėjimo patirtį bei asmeninį ryšį su Jėzumi Eucharistijoje, yra supažindinami su liturginiais, teologiniais ir praktiniais šios tarnystės aspektais. Programa stiprina Bažnyčios kaip Kristaus Kūno sampratą, kur svarbus kiekvienas narys, o ypač ligoniai, kurie dėl fizinės negalios negali ateiti į bažnyčią. Ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų tarnystė tampa pagalba kunigui, nes tinkamai paruošti pasauliečiai, moterys ir vyrai, gali dalyti Komuniją šv. Mišių metu, kai tikinčiųjų labai daug, taip pat atliepti ligonių poreikį ir nešti Švč. Sakramentą jiems į namus.

Iš dalyvių atsiliepimų:

Iš tiesų buvo labai svarbu sužinoti ir tam tikra prasme patirti, kokią pagarbą reikia rodyti Švč. Sakramentui ir su kokia meile reikia Jį atnešti žmogui.

Supratau, kad turiu daug kur tobulėti. Galėsiu būti kojomis ir rankomis Viešpačiui, jog Jis galėtų ateitis pas tuos, kurie jau patys nebegali ateiti pas Jį.

Kadangi esu medikė – psichologė, teikiu pagalbą žmonėms, dabar tikiuosi pasitarnauti dar prasmingiau.

Svarbiausia patirtis – gyvos Bažnyčios pajautimas: į šį seminarą susirinko skirtingi žmonės su skirtingomis patirtimis, bet jautėsi didelis bendrumas. Atnaujinęs žinias galėsiu savo artimiesiems ir draugams daugiau papasakoti apie Eucharistiją. Manau, kad labiau suprasiu sergančius žmones, lengviau jiems surasiu padrąsinantį žodį.

Vaidilė ŠUMSKIENĖ

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune