Tarp Gerumo kristalais apdovanotų kauniečių – arkivyskupijos dvasininkai (2011 01 04)
Paskelbta: 2011-01-05 14:49:11

Sausio 4 d. Kauno rotušėje miesto meras Andrius Kupčinskas įteikė tradicinius kasmetinius Gerumo kristalus gražiais darbais ir gerumu praeitais metais ypač pasižymėjusiems kauniečiams.

26-ių apdovanotų asmenų sąraše buvo ir garbūs Kauno arkivyskupijos dvasininkai. Gerumo kristalai įteikti prelatui prof. Vytautui Steponui Vaičiūnui OFS bei mons. Lionginui Vaičiulioniui. Už krikščioniškos meilės tarnystę apdovanota ir tikybos mokytoja Danutė Gromnickienė.
 

Ganytojo žodis

Evangelija sako, jog apaštalas Jonas pasiėmė Motiną pas save. Ir mes kvieskime ją pas save. Jos artumas keis mūsų gyvenimą. SVEIKA, MARIJA – ir tamsybės sklaidosi, ateina Šviesa – mūsų Viešpats Jėzus Kristus.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš homilijos Aušros Vartų atlaiduose

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune