Misijos Trakuose, vakaro susitikimai Kaune – su klezmer muzika (2018 06 21)
Paskelbta: 2018-06-22 07:22:21

Miesto misijų dienas Evangelizacijos mokykla, kurios dalyviai yra pagrindiniai šios savaitės rengėjai, pradeda šv. Mišiomis Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centro koplyčioje, kurias aukoja svečiai kunigai iš Slovakijos. Maldoje pavedame visą misijų dieną į Kūrėjo rankas. Birželio 21 d.  Evangelizacijos mokyklos dalyviai vyko į Trakus, kur pasklido po visą miestą, pirmiausia maldoje užtardami ne tik miesto gyventojus, bet ir įstaigas – savivaldybę, policiją, teismą ir kitas vietas, kuriose vyksta kasdienis gyvenimas ir svarbūs žmonėms sprendimai. Taip pat kalbėjosi ir dalijosi savo gyvenimo liudijimais su sutiktais žmonėmis, veikliai atliepdami popiežiaus Pranciškaus raginimą išdrįsti pakilti nuo sofų ir eiti į misijas, nebijoti peržengti Bažnyčios sienų, gyvai liudyti tikėjimo šviesą ir džiaugsmą susitinkant su žmonėmis pačiose įvairiausiose vietose.

Kaip jau tapo įprasta šią savaitę, vakare atgijo Papilio g. 3 kiemelis, kuriame skambėjo žydų klezmer muzika, kvietusi įsijungti ne tik klausantis, bet  ir pajudėti šokant bendrus šokius. Trečiadienio vakaras šiame kiemelyje taip pat buvo ypatingas. Meilės dainų vakare dainavo solistai Živilė ir Jonas Lamauskai. 

Restorane  birželio 21 d. vakare „Miesto sode“ vyko kunigų kavinėse susitikimas. Kun. Julius Sasnauskas OFM kalbėjo tema „Nepatogus Pranciškus" susirinkusiems pristatydamas, kad popiežius Pranciškus ragina iš tiesų permąstyti ir pergalvoti įvairius dalykus.  Plačiau apie šį susitikimą >> 

Jau nuo popietės iki pat vakaro misijų dalyviai laukė Kauno miesto gyventojų ir svečių Popiežiaus palapinėje, kvietė artimiau susipažinti su Pranciškumi laukiant jo atvykimo ir atsakyti į įvairius ir gan netikėtus klausimus. Ar žinojote, kad popiežius Pranciškus itin mėgsta picą?

Dienos pabaigoje misijų dalyviai ir miesto gyventojai gausiai rinkosi į šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčią, kur vakaro šlovinimo maldą vedė Vievio Šv. Onos parapijos jaunimo šlovinimo komanda. Čia buvo dėkojama už Dievo gailestingumo ir paliečiančių susitikimų sklidiną dieną, taip pat meldžiamasi už visą Kauno miestą.

Kviečiame jungtis į Kauno miesto misijų renginius, kurie vyks visą šią savaitę.

Tekstas ir nuotraukos MIlitos ŽIČKUTĖS-LINDŽIENĖS

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune