Spalio renginiai arkivyskupijos Jaunimo centre
Paskelbta: 2011-10-24 21:40:38

Spalio 12 dieną beveik 200 Kauno jaunųjų muzikos mėgėjų pasirinko gyvos muzikos vakarą arkivyskupijos Jaunimo centre – Vincento Lizdenio koncertą „Ateik“. Vincentas Lizdenis – ne tik dainuojamosios poezijos kūrėjas bei atlikėjas, bet ir ateitininkas, VDU studentas, katalikiškų organizacijų savanoris.

Gyvos muzikos vakarai Jaunimo centre ir toliaus bus rengiami kiekvieną mėnesį, antrąjį trečiadienį.

Spalio 19 d. arkivyskupijos Jaunimo centre surengtas tradicinis teminis vakaras. Šįkart jo tema parinkta pagal šeštąjį Dievo įsakymą: „Nepaleistuvauk. Negeisk svetimo vyro ar moters“. Vakarą vedė ir su jaunimu bendravo kun. dr. Žydrūnas Kulpys, Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris.

Apie 100 dalyvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus ne tik iš Kauno miesto, bet ir aplinkinių miestelių, taip pat iš Vilniaus patraukė šio vakaro tema, ir jie, atėję į renginį, dalijosi ir savo mintimis. Kun. Ž. Kulpys jauniems žmonėms apibūdino tarpusavio bendravimą, meilę kaip dovanojimą savęs vienas kitam, kuris kaip sąmoningas apsisprendimas išsipildo santuokoje. Buvo iškelta skaistumo iki santuokos svarba, aptarta sutuoktinių partnerystės, gyvenimo susidėjus problema, santuokos, santuokinio įsipareigojimo vertė šeimos gyvenime. Kun. Ž. Kulpys rekomendavo jaunimui tinkamos literatūros, paragino skaityti Šventąjį Raštą.

Šiltas vakaras pradėtas ir baigtas jaunimo giesmėmis. Teminiai vakarai arkivyskupijos Jaunimo centre rengiami trečiaisiais mėnesių penktadieniais.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune