Jaunų žmonių liudijimai iš Taizé organizuoto Europos jaunimo susitikimo Grace (Austrija) (2018 10 22–29)
Paskelbta: 2018-10-30 13:06:47

Spalio 22–29 d. devynių jaunų žmonių grupelė iš Kauno arkivyskupijos dalyvavo regioniniame Europos jaunimo susitikime. Šį susitikimą Grace (Austrija) organizavo Taizé bendruomenė. Kelionę organizavęs Jono Pauliaus II piligrimų centras dalijasi jaunuolių patirtimis.

Aistė: Dėkoju Dievui už Taizé, už piligrimus su kuriais keliavau ir kuriuos sutikau, taip pat už šeimą, kuri atvėrė savo namų duris bei savo širdis ir priėmė mus Grace. Solidarumas, draugystė, bendrystė ir visus į vieną šeimą sujungianti Kristaus meilė – tai pagrindiniai dalykai, kuriuos kaskart sutinku bei atrandu Taizé. Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti šioje piligrimystėje, kuri sustiprino tikėjimą, leido patirti bei pamatyti daug naujų dalykų, sutikti naujų draugų ir pagilinti ryšį su turimais.

Jonė: Labiausiai man įstrigo susitikime visų mus priėmusių žmonių veidai. Nežinau, gal čia tik mūsų parapijoje, bet jų žvilgsniuose buvo labai daug meilės, ir aš jaučiausi besąlygiškai priimta ir visai nesvetima.

Laura: Mane sužavėjo Austrijos gamta, architektūra, vietinių nuoširdumas ir bendrystė su kitais renginio dalyviais. Kiekviena diena buvo pilna nuolatinio santykio su Dievu, ko taip trūksta kasdienybėje... Ačiū už šį palaimintą laiką!

Ingrida: Būdama Taizé susitikime jaučiausi be galo mylima ir laukiama. Mane be galo žavėjo mus priėmusios šeimos savo nuoširdumu, gerumu, atvirumu visai svetimiems žmonėms. Jie buvo krikščionių, turinčių gyvą santykį su Kristumi, pavyzdys. Išsivežu labiau mylintį žvilgsnį į aplinkinius ir Dievo artumą, lydėjusį per visą Taizé susitikimą.

Karolina: Visas Taizé susitikimas man buvo tarsi ilgai laukta staigmena, kai nežinai, kas laukia, bet žinai, kad viskas bus tikrai gerai. Labai stipriai buvo galima jausti vienybę, išgyventi bendrystės džiaugsmą šeimoje, kurioje gyvena labai gražios, Dievo įkvėptos širdys. Tai buvo antras kartas, kai man pasiūlė (ir sutikau) būti animatore, ir nuo pat pirmų akimirkų buvo galima suprasti, kaip man pasisekė. Grupelėje buvo jaunimas, turintis platų mąstymą ir šviesių idėjų.

Andrius: Dalyvauti Taizé susitikime – tai būti tikėjimo liudytoju, XXI a. misionieriumi. Graco bendruomenėms buvo sunku patikėti, kad jauni žmonės iš visos Europos atvažiuoja kartu melstis už juos ir jų miestą bei šalį. Tai lyg miesto sudrebinimas gyvu ir tikru tikėjimu.

Andrėja: Taizé susitikimas sustiprino mane Jėzuje. Malda prie kryžiaus buvo visiškai nuostabi, net neišreiškiama žodžiais. Ir šventos Mišios sekmadienį buvo vienos gražiausių gyvenime. Nuostabus laikas ir nuostabūs žmonės, „all in all“.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune