Konkreti artimo meilė: kraujo donorystės akcija kurijoje (2018 12 03)
Paskelbta: 2018-12-03 17:07:23

Ką tik prasidėjus adventui, gruodžio 3 d., arkivyskupijos kurijoje vyko kraujo donorystės akcija. Tikrai adventinė vilties skelbimo nuotaika užliejo kurijos bendruomenę, dovanojimo ir gailestingumo poelgiu prisidėjusią prie evangelinio kvietimo: „Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. <...> Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 7–8). Nors LSMU ligoninės Kauno klinikų Kraujo centro darbuotojai, atvykę į darbo vietą, sudarė puikią galimybę tapti kraujo donoru nesugaištant daugiau laiko, tačiau vis dėlto kiekvienam reikėjo geros valios ryžtis ne tik dovanoti kraujo, bet ir suplanuoti dieną, atidėti kai kuriuos darbus.

Pirmieji į šią kilnią misiją – jos šūkis „Tu gali padovanoti gyvenimą!“ – atvyko Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai. Jaunatviškai džiugiai vienas kitą drąsindami seminaristai palaikė bendrystės nuotaiką, davę kraujo kartu stiprinosi, kalbėjosi Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu, irgi dalyvavusiu donorystėje, vaišinosi arbata.

Ši akcija, kaip ir kitos į ją panašios, patvirtina žodžius, kuriuos kviesdamas nepasitenkinti vien asmenine gerove, ištarė popiežius Pranciškus, grįžęs iš apaštališkosios kelionės Baltijos šalyse. „Gyvas Evangelijos ženklas visada yra konkreti meilė“, – tada pasakė Šventasis Tėvas.

Pasibaigus akcijai Kauno klinikų Kraujo centro darbuotojoms, kurios darbavosi ir kartu rūpinosi mūsų donorais, padovanojome po knygelę „Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje. Kalbos. 2018m. rugsėjo 22–23 d.“

Ačiū visiems, kurie neabejingi kito skausmui ir negaliai, įvairias būdais įgyvendina Gerosios Naujienos žinią!

Vilija KARALIŪNAITĖ

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune