Sielovados bendradarbių malda pradedant naujus metus (2018 01 04)
Paskelbta: 2019-01-04 16:50:43

Sausio 4 dieną, pirmąjį mėnesio penktadienį, ir pirmą kartą šiais metais kurijos bei institucijų darbuotojai darbo valandą skyrė Eucharistijai, jos švęsti susirinkdami Šv. Jono Krikštytojo centro koplyčioje.

Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas pasveikino darbuotojus ką tik prasidėjusių metų proga. Pasak ganytojo, mums dovanojami Viešpaties metai – lot. „Anno Domini“ – yra Viešpaties laikas, kurio mes negalime nei pasisavinti, nei atimti. Jame mes gyvename, tad svarbu būti tame laike su Dievu.

Vėliau homilijoje komentuodamas Dievo žodį (Evangelijos pagal Joną pasakojimą apie pirmuosius mokinius, Jn 1, 35–42), arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog pastarojo meto Evangelijos labai judrios, čia daug veiksmo: einama, skubama, ieškoma. Visai netrukus į kelionę ieškoti gimusio Kūdikio išsirengs trys išminčiai – jau šį sekmadienį švęsime Viešpaties Apsireiškimą.

„Ko ieškote?“ – klausia Jėzus šios dienos Evangelijoje paskui jį sekančių mokinių. Mokiniai visą dieną vėliau praleidžia kartu su Jėzumi. Tai klausimas ir užduotis mums  – kur rasti Jėzų? Jėzus yra su tais, kurie Jo ieško. Ieško ir suranda savo gyvenime –  darbuose ir poilsyje, rūpesčiuose ir džiaugsme, bendravime su kitais.

Homilija užbaigta ganytojo mintimi ir palinkėjimu sielovados bendradarbiams naujaisiais metais ieškoti Jėzaus ir Jį rasti, leisti Jam pasilikti su mumis – į tai esame kviečiami šiuo Dievo žodžiu pradedant naują bendrystės ir darbo laiką kartu.

Užbaigus Eucharistijos šventimą, visi bičiuliškai dar pabendravo prie pietų stalo.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune