Sielovados bendradarbiai kartu šventė pirmojo penktadienio Eucharistiją (2019 02 01)
Paskelbta: 2019-02-01 19:22:40

Vasario 1 dieną, pirmąjį mėnesio penktadienį, sielovados bendradarbiai iš įvairių institucijų susirinko į Eucharistiją Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centro koplyčioje, kad ją švęstų drauge kaip viena šeima, kad padėkotų Dievui už tą šviesą, kurią duoda mūsų gyvenimui ir darbams.

Šį kartą Eucharistijai su institucijų žmonėmis vadovavo ir homiliją pasakė arkivyskupijos augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius.

Komentuodamas Mišių skaitinį – Laišką žydams apie skatinimą ištverti (Žyd 10, 32–39), vysk. Algirdas atkreipė dėmesį, kokia šviesa sklinda iš to, kuris priima kentėjimą dėl Dievo. Kaip spindėjo kankinamo diakono šventojo Stepono veidas, o apaštalai, gavę rykščių, džiūgavo, kad galėjo nukentėti dėl Kristaus. Ar mes, kaip minima skaitinyje, linksmai sutiktume savo turto išplėšimą, ar ištvertume, išstatomi pajuokai, smurtui?

Visa žmogaus gyvenime, pasak vysk. Algirdo, keičia atsivertimas – tas tarsi šviesos pliūpsnis, kurį patyrus, kaip patyrė apaštalas Paulius, buvęs Kristaus persekiotojas, visa atrodo tik sąšlavos, nereikšminga, palyginti su Dievo didybe. Iš Dievo ateinanti šviesa į žmogaus gyvenimą teikia visai kitą matymą, padeda kitaip žvelgti į pasaulio rūpesčius ir blogį.

Pasimeldę kartu, pagiedoję, palinkėję vieni kitiems Kristaus ramybės, sielovados bendradarbiai kartu su ganytoju praleido dar vieną atokvėpio valandėlę kartu papietaudami.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune