Raudondvaryje lyg Panamoje: kaip Pasaulio jaunimo dienos išgyventos Lietuvoje (2019 01 26–27)
Paskelbta: 2019-02-06 16:21:37

Nuotraukos – Dovydo BERŽINIO

Sausio 21–27 d. šimtai tūkstančių katalikiškojo jaunimo susirinko į Panamoje vykstančias Pasaulio jaunimo dienas. Tiems, kuriems Panama buvo per toli, Jaunimo dienas galėjo išgyventi net nekirtę Lietuvos sienos.

Dovydo Beržinio

Raudondvario pilyje sausio 26–27 d. savaitgalį vykęs Jaunimo dienų renginys sukvietė daugiau kaip 600 moksleiviško amžiaus jaunuolių iš Kauno ir Vilniaus arkivyskupijų bei Panevėžio vyskupijos – skrydžio į Panamą keleivių, kurie nuo šeštadienio vakaro iki pat sekmadienio ryto leidosi į žaismingą, pilną įvairiausių patyrimų ir stiprių išgyvenimų kelionę. 

Skrydžio nuotaiką keleiviams kūrė ne tik renginį vedę skrydžio pilotas, stiuardesė ir kartu į Panamą keliaujantys piligrimai, tačiau ir gerai žinoma Lietuvoje grupė „Parranda Polar“, kuri pietietiškais kumbijos ritmais greitai išjudino ir sušildė publiką.

Ne tik Pasaulio jaunimo dienų nuotaika, bet ir mintimis, atliepiančiomis šių Pasaulio jaunimo dienų temą: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38), iš Panamos dalijosi vyskupai Darius Trijonis ir Kęstutis Kėvalas.

Dovydo Beržinio

Vyskupas Kęstutis kvietė apmąstyti savo gyvenimo pašaukimą, pirmiausia pašaukimą į gyvenimą, kuris nėra be tikslo, bet skirtas pasiekti amžinybei, taip pat didį krikščionio pašaukimą – pažinti Kristų ir atsiliepti į Jo mums kiekvienam asmeniškai duotą specialų pašaukimą, t. y. geriausią savo gyvenimo versiją, kuri susijusi su pašaukimu į šeimą, dvasinį gyvenimą ar gyvenimą nesusituokus ir tarnaujant kitiems. Vyskupas taip pat priminė Jaunimo dienose Panamoje ne kartą nuskambėjusią mintį, jog jaunoji karta yra kviečiama į meilės revoliuciją ir pagrindinį krikščionių pašaukimą tapti šventiems. „Nebūtina tapti didžiu politiku, menininku, dainininku. Mūsų tikslas – tapti šventuoju. Dėl šio tikslo apsimoka prakaituoti“, – sakė vysk. Kęstutis, kartu su vyskupu Dariumi lydėjęs į Panamą jaunimo grupę iš Lietuvos. 

Dovydo Beržinio

Renginyje būta ne tik šokių, žaidimų ir linkėjimų iš Panamos. Dalyviai buvo kviečiami susitikti su gyvuoju Dievu per Švč. Sakramento adoraciją, Sutaikinimo sakramentą, šlovinimą giesmėmis. Norintieji galėjo rašyti laiškus Dievui, kurie kitos dienos rytą šv. Mišiose buvo atnešti prie altoriaus.

Vidurnaktį skrydžio keleiviai turėjo galimybę išbandyti gausybę pramogų – vieni šokių aišktelėje mokėsi liaudies šokių, kiti žaidė lauko žaidimus, stebėjo eksperimentus ar savo jėgas išbandė orientacinėse varžybose.

Dovydo Beržinio

Naktinės programos vinis buvo teletiltas su popiežiumi Pranciškumi iš Panamos ir maldos vigilijos stebėjimas. Popiežius kreipėsi į viso pasaulio jaunimą, kvietė nebijoti dalyvauti Viešpaties meilės istorijoje ir suvokti, jog yra sukurti kažkam daugiau.

Dovydo Beržinio

Anot vieno iš gausių renginio savanorių, Mindaugo, renginys Raudondvaryje nuotoliniu būdu leido dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose: „Tai buvo gražus nuotykis, kurį vainikavo popiežiaus vigilija ir šv. Mišios“

Renginio vedėjas pilotas Tomas džiaugiasi gausiu susirinkusių skaičiumi ir jų noru pažinti Dievą: „Smagu, kad tiek daug jaunų žmonių atvyksta į tokius rimtus renginius, ir tikrai mačiau tokių dalyvių, kurie tikrai ieško Dievo, santykio su Juo.“

Dovydo Beržinio

 Savanorei Aistė šis renginys buvo džiaugsmingas tikėjimo liudijimas: „Smagu, kad atvyko daug dalyvių, kuriems tai buvo vienas iš pirmųjų prisilietimų prie gyvos, jaunos Bažnyčios. Tikiuosi, kad kaip man, taip ir kitiems šis renginys padėjo atgaivinti, palaistyti tą tikėjimo grūdą ar augalėlį, dygstantį mumyse.“

Pasaulio jaunimo dienos Panamoje baigėsi, tačiau norintieji šią tikėjimo šventę prisiminti ar apie ją daugiau sužinoti yra kviečiami vasario 21 d. apsilankyti Vilniaus piligrimų centre. Čia įspūdžiais iš Panamos dalysis Pasaulio jaunimo dienų dalyviai, o Lietuvoje vykusius Jaunimo dienų renginius prisimins jų organizatoriai.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune