Kauno I dekanato katechezės vadovų posėdyje dalytasi patirtimi ir bendradarbiavimo galimybėmis (2019 02 19)
Paskelbta: 2019-02-21 09:11:21

Vasario 19 d. Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro posėdyje su miesto parapijų metodinių centrų vadovais ir parapijų bei rektoratų katechetų koordinatoriais buvo pasidalyta patirtimi, bendradarbiavimo galimybėmis. Posėdžio pradžioje buvo meldžiamasi vasario mėnesio popiežiaus Pranciškaus intencija.

Metodinio centro vadovės Nijolė Kulėšienės kvietimu savo darbo patirtimi pasidalijo Kauno Šventosios Dvasios parapijos Katechetikos metodinio centro vadovė, ilgametė tikybos mokytoja metodininkė, parapijos katechetė Ema Marcinkevičienė. Mokytoja pasakojo apie veiklą parapijoje, renginius, rekolekcijas, dalijosi patarimais, kaip remtis parapijos jaunimo liudijimais ir katechetų iniciatyvomis, kviečiant jaunimą rengtis Sutvirtinimo sakramentui. Parapijos jaunimo atstovai lankėsi mokyklose, susitiko su jaunimu pamokose, tikybos mokytojai dalyvavo mokinių tėvelių susirinkimuose, ypač pavasarį, baigiantis mokslo metams.

Apie tikybos mokytojų ir katechetų veiklos situaciją parapijose pasidalijo jų metodinių centrų vadovai ir katechetai. Buvo aptartos bendradarbiavimo su kitomis institucijomis galimybės, integruotų pamokų vedimas, jungiantis su kitais mokyklose dėstomais dalykais, pamokų vedimas netradicinėse erdvėse, tikybos pamokų lankomumas, mokytojų kvalifikacijos kėlimo galimybės dalyvaujant kvalifikaciniuose seminaruose, kursuose, įvairiose arkivyskupijos Katechetikos centro siūlomose programose.

Vadovai buvo kviečiami paraginti savo parapijų tikybos mokytojus ir katechetus, aktyviai dalyvauti su moksleiviais ir katechizuojamais jaunuoliais būsimose I dekanato lytiškumo ugdymo rekolekcijose, kurios vyks kovo 2 d., taip pat 9–12 klasių mokinių kūrybiniams darbams skirtoje konferencijoje „Lietuvos šimtmečio kankiniai” vasario 28 d. (Rekolekcijos ir konferencija vyks Kaune, Papilio g. 5).

Mokytojai ir katechetai turės galimybę pasidalyti gerąja veiklos patirtimi, dalyvaudami baigiamojoje mokslo metų konferencijoje „Viską, ką darote, darykite su meile“ (1 Kor 16, 14). Ji vyks birželio 13 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salėje.

Posėdis baigtas bendra malda ir pokalbiu prie arbatos puodelio.

Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro informacija

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune