Kaune ir Jonavoje vyko dekanatų tikybos mokymo viktorina „Irkis į gilumą“ moksleiviams (2019 03 29)
Paskelbta: 2019-04-03 11:34:02

Kovo 29 d. VDU KTF Didžiojoje auloje vyko Kauno I dekanato moksleivių viktorinos „Irkis į gilumą“ (Lk 5, 4a) III etapas. Viktorinoje dalyvavo šešios Kauno miesto mokyklų pradinių klasių moksleivių komandos iš įvairių Kauno I dekanato parapijų.

Tai Kauno mokyklos-darželio „Rūtelė“ komanda „Jėzaus draugai“ (vyr. tikybos mokytoja Vilma Tamošauskytė), Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos komanda „Papartukai“ (tikybos vyr. mokytoja Skaidrė Zuozaitė), Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ komanda „Šviesos vaikai“ (tikybos mokytoja metodininkė ses. Justina Jūratė Gruodytė), Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos komanda „Šviesos vaikai“ (vyr. tikybos mokytoja Audronė Pundinienė), Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro komanda „Apaštalai“ (tikybos mokytoja Audra Jakušovienė), Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos komanda „Dangaus vaikai“ (vyr. tikybos mokytoja ses. Rima Pūžaitė). Šios moksleivių komandos tapo nugalėtojomis II etapo metu, kuris buvo organizuojamas dekanato parapijose. Moksleivius pasveikino ir gerą nuotaiką skleidė Kauno „Saulės“ gimnazijos merginos savanorės. Jos sugiedojo kelias nuotaikingas giesmeles, talkino viktorinos metu.

Viktorinos užduotis moksleiviams pristatė dorinio ugdymo mokytoja metodininkė Neringa Zaveckienė. Kol komisija skaičiavo moksleivių atliktų užduočių vertinimo taškus, kad vaikams būtų lengviau laukti, kas taps nugalėtojais, tikybos mokytoja metodininkė ses. Justina Jūratė Gruodytė giedojo su vaikais animacines giesmeles, žaidė judriuosius žaidimus.

Nugalėtojais tapo visi dalyvavę moksleiviai, nes jų išradingumas pristatant savo komandas, puikios religijos žinios stebino komisijos narius. Tačiau į pačią nugalėtojų kalno viršūnę iškopė Kristaus Prisikėlimo parapijos Kauno mokyklos-darželio „Rūtelė“ komanda „Jėzaus draugai“ ir Šv. Antano Paduviečio parapijos Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ komanda „Šviesos vaikai“. Abi šios komandos surinko po 100 taškų ir dalyvaus IV viktorinos etape, kuris vyks Kauno arikivyskupijos Katechetikos centre.

 Moksleivių atliktas užduotis vertino Kauno miesto tikybos metodinio ratelio narė Diana Cekanauskienė, Prisikėlimo parapijos Katechetikos metodinio centro vadovė Aušrelė Krunglevičiūtė, Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Dekanas pasveikino visus dalyvavusius III viktorinos etape, linkėjo moksleiviams tapti tikrais Jėzaus draugais, įteikė padėkas ir bendras komandines dovanėles šio ir IV etapo dalyviams.

Jonavos dekanate  taip pat buvo organizuojama ši tradicinė 4 klasių mokinių viktorina „Irkis į gilumą“. Finalinis renginys vyko „Neries“ pagrindinėje mokykloje. Kūrybiškai ir draugiškai tarpusavyje varžėsi penkios komandos: Justino Vareikio progimnazijos (mokytoja Irena Beinorienė), Ruklos mokyklos-daugiafunkcio centro ( mokytoja Jolanta Kiudulienė), Žeimių mokyklos- daugiafunkcio centro ( mokytoja Dalia Vitkauskienė), Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro (mokytoja ses.Pranciška Neringa Bubelytė) ir šeimininkų ( mokytoja Vaida Tamelienė) mokiniai. Sėkmė lydėjo šeimininkus, kurie jau balandžio 4 d. dalyvaus arkivyskupijos moksleivių viktorinoje. 

Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro ir  Ingos Petrikonienės informacija

 

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune