Evangelizacijos mokyklos savaitgalis „Irkis į gilumą“ – be ko negalime eiti evangelizuoti? (2019 03 29–31)
Paskelbta: 2019-04-05 20:14:14

Paskutinį kovo savaitgalį beveik 30 žmonių iš 4 vyskupijų, kuriuos vienijo bendra Evangelizacijos mokyklos patirtis, susirinko Kauno arkivyskupijos kurijoje. „Irtis į gilumą“ Evangelizacijos mokyklos komanda pakvietė tuos, kurie jau yra baigę pirmuosius pagrindinius šios mokyklos mokymus 2017–2018 metais, skirtus kerigmai, Šventajai Dvasiai, praktiniams evangelizacijos užsiėmimams, taip pat mokinystei. Naujai prisijungė keletas pačių aktyviausių žmonių, kurie jau spėjo šiemet kovo pradžioje pasigilinti į esmines tikėjimo tiesas – kerigmą. Šis savaitgalis buvo vienas iš keturių Evangelizacijos mokyklos savaitgalių, skirtų asmeniniam augimui bei misijoms (birželio ir spalio mėnesiais).

Pirmąjį savaitgalį žvelgėme į tai, be ko Jėzaus mokinys negali eiti skelbti Gerosios Naujienos. Penktadienio vakaras buvo skirtas pasigilinti į šventumo sampratą ir nuolatinį augimą, mūsų piligrimystę ir šventumo esmę, vedančią į palaimingąjį regėjimą, kai Dievą pažinsime ir mylėsime taip, kaip patys esame pažinti ir mylimi.

Remdamasi apaštališkuoju paraginimu Gaudete et Exsultate apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje, šv. Jėzaus Teresės, šv. Teresės Lizjietės, šv. Kryžiaus Jono, šv. Bernardo mokymais Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė pristatė, kas trukdo ir kas neleidžia eiti šiuo dvasinio tobulėjimo keliu, aptarė dvasinės kelionės principus bei laisvės augti elementus, padrąsino adoracijoje pagalvoti: kur šiandien esame savo dvasinėje kelionėje? Jei prieš 20 metų kas sekmadienį ėjome į Mišias ir dabar einame tik kartą per savaitę – gražu, bet ar augame? Jei prieš 15 metų vakare sukalbėdavome poterį ir dabar mūsų maldos gyvenimas nepasikeitęs, ar augame ir ką turėtume daryti, kad nesustotume, eitume ir būtume tokie, kokius Jis nori matyti, <...> niekada neprieštaraujančius Jo malonei?

Šeštadienio rytą pradėję šlovinimu, klausėmės kun. Peterio Hertelio CScR mokymų apie maldą ir Šventąjį Raštą. Pirmiausia aptarta, kas yra malda, kodėl mums jos reikia, maldos laipsniai (lūpų, jausmų, proto malda, kontempliacija), elementai (tokie kaip dėkojimas, šlovinimas, garbinimas, užtarimas, adoracija, prašymas) ir tai, kas neleidžia mums augti maldoje. Vėliau kun. Peteris pakvietė pasigilinti į Šventojo Rašto svarbą mūsų gyvenime, skaitymo būdus ir net pateikė konkrečius dvylika būdų, kurie padėtų melstis su Šventuoju Raštu.

Po pietų kun. Rastislavas Dluhy CSsR aptarė dar vieną svarbų dalyką, be kurio neįsivaizduojama evangelizacija ir su kuriuo nuolat susiduriame, ypač kai bandome žengti į priešo teritoriją. Tai dvasinės kovos. Tėvas redemptoristas priminė, kad kovojame skirtingas kovas su skirtingomis ydomis; tas pats dalykas gali būti skirtingo lygio nuodėmė vienam ir kitam asmeniui, esančiam kitoje gyvenimo situacijoje. Esame kviečiami imtis visų Dievo ginklų, kad galėtume piktajam pasipriešinti ir visa nugalėję išsilaikyti. Laiškas efeziečiams sako: „Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos Evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį“ (Ef 6, 14–16).

Vėliau Jovita Demskytė pristatė, ką Šventasis Raštas kalba apie paklusnumą ir kodėl ši dorybė yra tokia svarbi tarnystėje. 

Sekmadienio rytas buvo skirtas gilintis į ydas ir dorybes. Ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB padėjo įsivardyti pagrindines – rajumą, gašlumą, godumą, įniršį, nusivylimą ir t. t. bei kaip su jomis kovoti, ką Dykumų tėvai kalbėdavo apie tai ir kaip galėtume augti dorybėmis.

Evangelizacijos mkyklos dalyviai kartu šventė sekmadienio Eucharistiją, o homiliją pasakė  t. Rastislavas.

Jis pakvietė pažvelgti į Sūnaus palaidūno istoriją dar iš kitos pusės – atrasti savo vietą kaip tarnai, kurie laukiame sugrįžtančių žmonių į Bažnyčią, prie Dievo, o kartu nepamiršti, kad mylintis Tėtis visada mūsų laukia.

Už paramą rengiant šiuos savaitgalius Evangelizacijos mokyklos vardu nuoširdžiai dėkojame Lietuvių katalikų religinei šalpai ir Renewal Ministries.

Vaida Spagelevičiūtė-Kneižienė,
Sielovados programų koordinatorė ir Evangelizacijos mokyklos vadovė

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune