Pašaukimų ugdymo – Samuelio kurso – dalyvių rekolekcijos (2019 04 06–07)
Paskelbta: 2019-04-09 09:04:38

 

Balandžio 6–7 d. Šiluvos Jono Pauliaus II namuoe vyko Kauno arkivyskupijos Samuelio grupės tylos rekolekcijos. Samuelio kursas – nuo rudens pašaukimų sielovados bei VDU akademinės sielovados vykdomas projektas, kurio metu jauni žmonės Šventojo Rašto bei dvasinio palydėjimo padedami bando atrasti savo gyvenimo kelią bei drąsos priimti svarbius sprendimus.

Savaitgalio mokymus vedė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Pektadienio vakarą pradėję šv. Mišiomis dalyviai buvo kviečiami iš naujo pažvelgti į Dievo meilę ir jos raišką kiekvieno gyvenime. Kitą dieną vysk. Kęstutis padėjo atpažinti netinkamus Dievo įvaizdžius, kuriais remiamės santykyje su Dievu, bei kokie kliūviniai ir baimės mums trukdo prie Jo artėti. Popietėje, šiek tiek pailsėjus, vysk. Kęstutis įvedė į nuodėmės, jos reikšmės bei Dievo gailestingumo temas. Vakaro maldos metu vyko adoracija, šlovinimas, buvo galima atlikti išpažintį. Kitą dieną mokymą pagal šv. Ignaco dvasines pratybas sakė Kauno kunigų seminarijos klierikas Gintas Petkevičius. Aptardamas karą, kuriame esame, klier. Gintas kvietė pasirinkti, po kuria vėliava renkamės stovėti.

Rekolekcijos vyko tyloje. Kiekvienas dalyvis turėjo asmeninio pokalbio, mąstymo galimybę, jei reikia – poilsio. Dalyviams patarnavo komanda, kurią sudarė kunigai, seserys vienuolės bei pasauliečiai.

Dėkojame kiekvienam darbu ar auka prisidėjusiam prie to, kad šis savaitgalis įvyktų. Samuelio kursas po rekolekcijų susirinks dar du kartus, o nuo rudens žada rinkti naują ieškančių pašaukimo, gyvenimo krypties ar esančių apsisrendimo kryžkelėje grupę.

Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovados informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune