Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – apie Dievo tarnaites Adelę Dirsytę ir Eleną Spirgevičiūtę (2019 04 11)
Paskelbta: 2019-04-12 10:24:33

 

Balandžio 11 dieną Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija. Joje pristatytos Dievo tarnaitės Adelė Dirsytė ir Elena Spirgevičiūtė bei jų beatifikacijos bylų eiga.

Bendrai Valandų liturgijos (Dieninei) maldai konferencijos pradžioje vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. lic. Vytautas Grigaravičius. Vėliau, kreipdamasis į susirinkusiuosius, dekanas pažymėjo, kad šiuo metu Kauno arkivyskupijoje yra pradėtos dvi beatifikacijos bylos ir nuo visų iniciatyvos bei darbo priklauso, kada Dievo tarnaitės Adelė Dirsytė ir Elena Spirgevičiūtė bus paskelbtos palaimintosiomis. Pasak dekano, labai svarbu būti susipažinusiems su šiomis Dievo tarnaitėmis, jų gyvenimu ir tikėjimo liudijimu bei skleisti žinią apie jas savo bendruomenėse.

Vėliau kalbėjęs kun. lic. Nerijus Pipiras pažymėjo, kad šiuo metu Lietuvoje yra pradėta per dešimt beatifikacijos bylų, dvi iš jų Kauno arkivyskupijoje. Pasak prelegento, svarbu šias Dievo tarnaites prisiminti dar ir ta prasme, kad šiemet minime 110-ąsias Adelės Dirsytės gimimo ir Elenos Spirgevičiūtės 95-ąsias gimimo bei 75-ąsias kankinystės metines. Prelegentas trumpai pristatė šių Dievo tarnaičių biografijas, atkreipdamas dėmesį į jų dvasinį pasaulį, laikyseną didžiuose išbandymuose ir herojišką Evangelijos liudijimą aplinkiniams ir ateinančioms kartoms.

 

 

Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylų postulatorius ir Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. lic. Andrius Končius trumpai aptarė pagrindinius beatifikacijos proceso aspektus, pasidalijo mintimis ir idėjomis, kaip žinią apie Dievo tarnaites skleisti parapijose.

Konferencijos pabaigoje aptarti einamieji klausimai. Po konferencijos agapėje buvo pasveikintas Šv. Antano parapijos altaristas kun. Jonas Indriūnas, kuris šiomis dienomis švenčia 77-erių metų amžiaus sukaktį.

 

 

Kauno I dekanato informacija

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune