Įvyko pirmasis šiemet Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos tarybos posėdis (2019 05 12)
Paskelbta: 2019-05-15 11:53:42

Gegužės 12 dienos popietę Šiluvoje vyko pirmasis naujos vadovų kadencijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos tarybos susirinkimas. Atvyko beveik visi skyrių vadovai arba jų atstovai iš Jonavos, Jurbarko, Kauno, Kėdainių, Raseinių ir Ukmergės dekanatų parapijų.

Po maldos šventovės rektorius ir šio susirinkimo svečias kun. Darius Vasiliauskas pristatė 2019 metų Šiluvos šventovės renginių planą. Rektorius kvietė Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narius prisidėti prie naktinių adoracijų organizavimo, įsijungti į planuojamą Mergelės Marijos statulos kaip laisvės simbolio, kadaise keliavusios po užsienio lietuvių parapijas, piligrimystę dabar jau per Lietuvos parapijas.

Draugijos vadovė ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ kvietė aptarti balandžio mėnesį įvykusį draugijos kongresą, išsakant konkrečius pasiūlymus ir mintis. Mintimis dalijosi visi skyrių vadovai, draugijos valdyba. Buvo džiaugiamasi įvykusiu pirmuoju kongresu ir nutarta ateityje kongresus ir rekolekcijas organizuoti kaip atskirus susitikimus.

Susirinkime buvo numatomas draugijos metų planas. Nuspręsta 2020 m. birželio 12–13 d. organizuoti metinį draugijos susitikimą. 2020 m. kovo 13–15 d. vyktų rekolekcijos visiems draugijos nariams, taip pat skyrių vadovams Lectio Divina rekolekcijos, organizuojamos Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Tarnaičių Truskavoje (Kėdainių r.). Pasiūlyta kiekviename skyriuje išsirinkti narį, atsakingą už komunikaciją ir informacijos sklaidą, bei metraštininką. Planuojami dviejų susitikimų mokymai skyrių vadovams ir atsakingiesiems už informacijos sklaidą draugijoje apie vidinę ir išorinę komunikaciją „Komunikacinių gebėjimų ugdymas“. Labai svarbus narių ugdymasis skyriaus viduje. Draugijos nariai kviečiami ugdymui nagrinėti knygą „33 dienos iki ryto šlovės“ ir šalia formalaus pasiaukojimo stojant į draugiją labai sąmoningai dar kartą pasiaukoti Švč. Mergelei Marijai. Taip pat atsižvelgiant į atlaidus, piligrimines dienas bei renginius parapijose buvo siūloma susidaryti skyriaus metų ugdymosi planą.

Kitas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos tarybos posėdis planuojamas 2019 m. rugsėjį.

Draugijos valdybos informacija
 

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune