Piligrimai iš Lietuvos Padėkos už pal. Mykolą Giedraitį iškilmėse Krokuvoje (2019 06 08)
Paskelbta: 2019-06-10 15:40:44

Nuotraukos – kun. Nerijaus Pipiro ir diak. Dariaus Chmieliausko

Ankstų birželio 7 dienos rytą išvykome į Krokuvą dalyvauti Padėkos už palaimintąjį Mykolą Giedraitį iškilmėse. Iš Kauno arkivyskupijos vykome mes, kunigai Nerijus Pipiras ir Robertas Urbonavičius. Kartu su mumis vyko ir kelionę organizavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras kun. Rolandas Bičkauskas, kunigai Algirdas Akelaitis, Laurynas Visockas. Iškilmėse Krokuvoje dalyvavo ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, kunigai Vitalijus Kodis, Miroslavas Balsevičius, Marekas Adamas Dettlaff OFM Cap ir daugiau nei pusšimtis lietuvių piligrimų.

Savo kelionę pradėję šv. Mišiomis Vilkaviškio vyskupijos kurijos koplyčioje, prašydami palaimintojo globos, jau vakarop pasiekėme tikslą. Krokuva nustebino ir savo didinga istorija, ir paprastumu, nuoširdumu. Čia mus pasitiko ir visą kelionės laiką nuoširdžiai mumis rūpinosi prof. Czesławas Dzigajus – menininkas, gerai žinomas ir Lietuvos tikintiesiems. Šiandien Lietuvoje stovi šio profesoriaus sukurti paminklai šv. Jonui Pauliui II, Pal. Teofiliaus Matulionio sarkofagas. Nors profesorius buvo ką tik grįžęs iš tolimos kelionės, visą savo laiką skyrė vien tik mums.

Antrąją piligrimystės dieną pradėjome apsilankymu Šv. Morkaus bažnyčioje, kurioje daugybę metų darbavosi palaimintasis Mykolas ir šiandien čia yra jo relikvijos.

Maldoje tiesiog liejosi prašymas jam užtarti visus tuos, kurie savo nuoširdžia tarnyste ir dalyvavimu prisiliečia prie didingų liturgijos slėpinių. Simboliškai atrodė ir visų Lietuvos šventųjų bei palaimintųjų stendas, esantis šios bažnyčios koplytėlėje.

Šios piligriminės kelionės kulminacija buvo Padėkos už palaimintąjį Mykolą Giedraitį ir jo kulto patvirtinimą iškilmės Krokuvoje. Šv. Mišių šventimui vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Giovanni Angelo Becciu, koncelebravo Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos vyskupai ir kunigai. Savo homilijoje kardinolas pasidžiaugė, kad šv. Mišias  karalienės Jadvygos liturginio minėjimo dieną kartu švenčia Lietuvos ir Lenkijos vyskupai. Lietuva, pasak kardinolo, turi ypatingai džiaugtis, išauginusi palaimintąjį Mykolą.

„Palaimintasis Mykolas buvo vienas pirmųjų jaunos Bažnyčios Lietuvoje žiedų, tapęs viena brangiausių dovanų Lenkijai“, – kalbėjo kardinolas Becciu. Kartu kardinolas išreiškė tikėjimą, kad palaimintojo Mykolo kulto patvirtinimas bus dar vienas tiltas, jungiantis dvi seseriškas tautas.

Iškilmių pabaigoje Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui ir Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui Krokuvos arkivyskupas metropolitas Marekas Jędrasewskis įteikė palaimintojo relikvijas. Vyskupas Jonas Ivanauskas, taręs padėkos žodį, visus nuoširdžiai kvietė dalyvauti padėkos iškilmėje Lietuvoje, kuri vyks birželio 22 dieną Videniškiuose.

Iškilmės žavėjo savo iškilmingumu ir kartu paprastumu. Jautėme, kad palaimintasis yra kartu, drauge meldžiasi, savo malda sujungdamas Lenkiją ir Lietuvą. Ne kartą tą dieną jausdamas palaimintojo Mykolo artumą, nuoširdžiai stebėjausi, kiek daug Dievo malonės veikiami gali padaryti mažutėliai, tiesiog apkabindami kryžių ir įgyvendindami lyg testamentu skambančius žodžius: „Būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką“ (Apr 2, 10).

Kun. Nerijus PIPIRAS

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune