Pradėtas pasirengimo laikas ypatingajam Misijų mėnesiui. Susitikimo dalyviams – svečio iš Vatikano sveikinimas (2019 06 11)
Paskelbta: 2019-06-13 15:06:03

Birželio 11 d. arkivyskupijos kurijoje vyko pirmasis susitikimas, skirtas rengtis ypatingajam Misijų mėnesiui, kurį popiežiaus Pranciškaus kvietimu drauge su visa Bažnyčia minėsime šių metų spalį. Susitikime dalyvavo parapijų, bendruomenių atstovai ne tik iš Kauno arkivyskupijos, o jame pristatyti Misijų mėnesio tikslai bei numatomi renginiai, dalytasi atsakomybe bei idėjomis atsiliepiant į popiežiaus iniciatyvą ir dalyvaujant bendrame pasirengimo darbe.

Malonus netikėtumas susitikimo dalyviams buvo sveikinimas popiežiaus Pranciškaus vardu, kurį perdavė Dvasininkijos kongregacijos sekretorius arkivyskupas Jorge Carlos Patrón Wong, tą dieną kaip tik viešėjęs Kaune ir susitikęs su Lietuvos vyskupais. Garbusis svečias perdavė sveikinimus nuo popiežiaus Pranciškaus, su džiaugsmu prisimenančio savo kelionę į Lietuvą, linkėjo būti Kristaus mokiniais ir mokytis iš Kristaus, taip pat paprašė melstis už savo vyskupus, kunigus, kad jie visada būtų tarnaujantys Dievo tautai.

Susitikimo dalyvius pasveikino ir Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius, o susitikimą rengė ir vedė  jo paskirti ypatingojo Misijų mėnesio koordinatoriai arkivyskupijoje – kunigai misionieriai Rastislavas Dluhy CSsR ir Peteris Hertelis CSsR bei kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė. Tęsiant renginį, kuris prasidėjo šv. Mišiomis kurijos koplyčioje, dalyviai sugiedojo šlovės giesmę Šventajai Dvasiai, kurios pagalbos ypač reikės pasirengimo laikui ir žmonėms.

„Spalio mėnuo bus ypatingas metas visoje Bažnyčioje. Popiežius Pranciškus kasmet skelbia naują metų temą – siekia naujos progos, kad žmonės galėtų naujai patirti Dievo malonę. Šis metas, kaip rašo popiežius Pranciškus, tai Dievo Apvaizdos laikas, naujas Evangelijos skelbimo laikas visoje Bažnyčioje“, – sakė kun. Rastislav Dluhy, atkreipdamas dėmesį į ypatingojo Misijų mėnesio pavadinimą „Pakrikštyti ir siunčiami“, kuris atspindi pačią krikščioniškojo gyvenimo šerdį. Šis ypatingasis Misijų mėnuo paskelbtas Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum Illud, pakeitusio misijų veidą, 100-mečio proga. Tėvas misionierius atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus naują požiūrį ir kvietimą vietinėms Bažnyčioms, kad jos būtų kūrybingos, melstųsi, ieškotų ir netgi siųstų Šventosios Dvasios įkvėptus pasiūlymus į šio mėnesio komitetą Vatikane.

Su renginio dalyviais buvo pasidalyta ir popiežiaus mintimis, kas padėtų intensyviau pasirengti ypatingajam Misijų mėnesiui š.m. spalį. Tai asmeninis susitikimas su Jėzumi Kristumi, misionierių, šventųjų, kankinių liudijimas, misionierių biblinis, katechetinis, dvasinis ir teologinis bei jų širdies ugdymas.

Jau yra žinomi keli išskirtiniai ypatingojo Misijų mėnesio programos Lietuvoje ir mūsų arkivyskupijoje įvykiai. Juos susitikime pristatė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė. Spalio 1 d. minint misijų globėją šv. Teresę iš Lizjė 12 val. ypatingąjį Misijų mėnesį pradėsime šv. Mišiomis Kaišiadorių katedroje su Lietuvos vyskupais ir tikinčiaisiais Spalio 11-12 d. Kauno arkikatedroje, o spalio 13 d. Šiluvoje, kur švęsime Misijų dieną, susitiksime su t. Ronnie Bonneau CSsR. Misijų dieną rugsėjo 14-ąją švęsime ir Šiluvos atlaiduose, o parapijose ji numatyta spalio 20 d.

Be kita, susitikime jau kalbėta apie konkrečius rengimosi būdus – maldą, medijų priemones (pvz., filmukus, interneto puslapį ar FB), pamokas ir pan. Svarstyta, kaip visi galėtų prisidėti savo dovanomis įvairiose srityse (pvz., meno) ir ta proga, švenčiant ypatingąjį Misijų mėnesį, darsyk pasijusti gyvąja Bažnyčia. Kitas susitikimas birželio 20 dieną 19 val.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune