Evangelizacijos mokykla – išlaisvinimo piligrimystėje Slovakijoje (2019 06 06–10)
Paskelbta: 2019-06-14 10:08:24

Birželio 6–10 d. Evangelizacijos mokyklos dalyviai lydimi Lietuvoje misijas atliekančių redemptoristų kunigų Rastislavo Dluhy CSsR ir Peterio Hertelio CSsR vyko į Slovakijoje esančią bendruomenę „Rieka Zivota". Ši kelionė yra viena iš sudedamųjų Evangelizacijos mokyklos kurso dalių, kai leidžiamasi į piligrimystę ir atvirumą siekiant pažinti savo tikėjimą bei išgyventi bendrystę.

Kelios dienos buvo skirtos Neal Lozano knygos „Išlaisvintas“ praktiniam patyrimui ir asmeniniam permąstymui. Per šį laiką palydėjo bendruomenės nariai, kurie vedė į asmeninę išlaisvinimo maldą per 5 žingsnius ir savo asmeninę patirtį.

Pirmiausia buvo kviečiama atsigręžti į Jėzų suvokiant, kad Jis yra išgelbėtojas ir išgelbėjimas, Šį mokymą vedė bendruomenės vadovas Bohushas Živčakas. Antrame žingsnyje buvo galimybė ir laikas iš naujo svarstyti, kam dar nėra atleista, ir sukonkretinti, kam atleidžiama.Trečiame žingsnyje itin išsamiai bendruomenės nariai pristatė kaustančias baimes, įvairius melus, kurie trukdo santykyje su kitais ir Dievu, bei įvairias dvasias, kurios mus veikia. Asmeniniame laike buvo galimybė aiškiai įvardyti baimes, melus, dvasias, kurios griauna gyvenimą.

Ketvirtame žingsnyje remiantis pačiu svarbiausiu žmogaus gyvenime autoritetu, t .y. Jėzumi, atsižadėta baimių, dvasių ir melų. Penktame žingsnyje buvo kalbama ir dalijamasi apie Tėvo palaiminimą, kuris lydi išlaisvinimo maldoje. Buvo galimybė maldoje vienam kitą palydėti.

Mokymus vedė vis kiti bendruomenės nariai, kiekvieni iš jų buvo papildyti vis naujais liudijimais – savo patirtimis, kaip Viešpats padėjo vienoje ar kitoje situacijoje ir kaip vis dar padeda mums tapti vis laisvesniems.

Bendruomenės pradininkas tėvas Mykolas Zamkovsky CSsR dalijosi apie išlaisvinimo maldos galią ir tai, kaip tai gali perkeisti mūsų gyvenimą, kaip gyvename Dievo vaikų laisvėje. Mokymuose dažnai buvo akcentuojama, kad mes patys turime prisiimti atsakomybę už situaciją – apsispręsti atleisti, atsižadėti melų apie mus pačius, pirmiausia norėti būti laisvi ir pasitikėti Jėzumi, kad jis, o ne žmogus veikia, kai atveriame jam savo sužeidimus ir norime būti laisvi bei apsisprendę gyventi su Jėzumi ir jam leisti keisti mūsų gyvenimą.

Šios išlaisvinimo maldos žingsnius Evangelizacijos mokyklos dalyviai užbaigė tylos adoracijoje Jėzaus akivaizdoje. Paskutinę viešnagės dieną Podolinec miestelyje, švęsdami Sekmines, Evangelizacijos mokyklos dalyviai grožėjosi kalnų didybe ir Dievo kūrybos tobulumu, o dienos pabaigoje dalyvavo bendroje maldoje su visa bendruomene, kuri ruošėsi vakaro šlovinimui ir maldai.

Kartu šventėme  šv. Mišias ir dalyvavome šlovinimo ir maldos vakare sausakimšoje bažnyčioje, kurioje Šventosios Dvasios jėga veržėsi iš atvirų širdžių. Homilijoje t. Michalas kalbėjo apie tai, kaip visiems mums svarbu išgirsti kalbančius ar skelbiančius Evangeliją sava kalba – tai, ką po Sekminių darė ir apaštalai, todėl slovakiškoje homilijoje nuskambėjo ne tik angliškai, bet ir lietuviškai ištarta: „Ateik, Šventoji Dvasia pas mus“. Tai paskatino lietuvius nusišypsoti, tačiau išgirdus, kaip lietuvišką giesmę „Viešpatie tu mano skydas...“ giedojo sausakimša bažnyčia, ir t. Michalo paraginti visi meldėsi už Lietuvą ir lietuvius, visų mūsų širdys buvo paliestos ir sustiprintos ne tik šešiolikos valandų kelionei, bet ir kasdienybei.

Tai laikas, kuris dovanojo galimybę išgyventi Dievo artumą per atvirumą ir atsinaujinimą. Dėkojame už paramą Lietuvių katalikų religinės šalpos bei Renewal Ministries fondams.

Artimiausia Evangelizacijos mokyklos dalyvių tarnystė numatoma Miesto misijų savaitgalyje, kur bus tarnaujama įvairiuose renginiuose miesto erdvėse siekiant dalytis savo tikėjimu.

MIlita ŽIČKUTĖ-LINDŽIENĖ

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune