Kaune tęsiasi Misijų savaitgalio susitikimai! (2019 06 21)
Paskelbta: 2019-06-22 11:34:41

Nuotraukos – Militos Žičkutės-Lindžienės ir Silvijos Knezekytės

Birželio 21 d. Evangelizacijos mokyklos dalyviai rytą pradėjo bendra šlovinimo malda ir pasidalinimu apie tai, kas liko po kelionės į Slovakiją.

Tėvas Rastislavo Dluhy CSsR dalinosi savo mintimis iš Apaštalų darbų apie Sekminių įvykį, kaip jį išgyveno apaštalai. Ta Šventosios Dvasios jėga, kuri nužengė ant jų, iš tiesų padarė tokių didelių stebuklų ir perkeitimų, kad tai yra gyva iki šiol ir tas veikimas lydi ir šiandien. Apaštalų darbai yra tarsi be pabaigos, nes jie tęsiasi iki pat šių dienų.

Vidudienį buvo švenčiamos šv. Mišios, kurias aukojo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo tėvas Rastislavas ir tėvas Peteris Hertelis CSsR. Homilijoje arkivyskupas Lionginas dalinosi mintimis iš dienos skaitinių ir apie tai, kad lobis, kuris lieka, – tai tas, kurį mes sugebame dovanoti, o ne tik laikome sau. Tokiu būdu drąsino Evangelizacijos mokyklos dalyvius, kad tai, kas yra atiduodama misijų metu, – laikas ir liudijimai – turi išliekamąją vertę. Tai lobis, kuriuo mes dalinamės.

Popietinis laikas buvo skirtas pasirengti Kauno miesto misijų renginiams. Evangelizacijos mokyklos dalyviai pasidalijo į kelias komandas, kurios rūpinosi, kaip svetingai sutikti Kauno miesto gyventojus ir svečius, atvyksiančius į renginius. Dalis išėjo į gatves, kad plačiau paskleistų informaciją.

Susitikimas iš ciklo „Kunigai kavinėse“ šią dieną vyko „Daugirdo“ restorano salėje, o mintimis „Ar Dievas duoda poilsį?“ dalijosi arkivyskupas  Lionginas Virbalas SJ. Jis kalbėjo, kad darbai ir veikla tikrai mums gali suteikti džiaugsmo, prasmės ir vertingumo, tačiau reikia nepamiršti kokybiškai ilsėtis. Poilsis gali būti kiekvienam labai skirtingas, todėl reikia kiekvienam atrasti savo būdą – ar tai lipimas į kalnus, ar ramus sėdėjimas.Tačiau svarbiausia nepamiršti, kad poilsis – tai  kokybiškas buvimas su Kūrėju, nes mūsų siela alksta to santykio su Juo. Ši bendrystė yra itin svarbi, gali mus vėl atnaujinti dideliems dalykams.

Arkivyskupijos salėje savo kūrybos skambesiu dalinosi šeimyninis duetas Giedrius ir Agnė Arbačiauskai, kurie švelniai leido keliauti muzikos garsuose.

Vakare Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje vyko šlovinimo vakaras. Dievą padėjo šlovinti grupė „Iš nieko“, kurią sudaro Justina ir Darius Žukauskai. Šioje maldoje melstasi už visą Kauno miestą su visais jo džiaugsmais ir rūpesčiais. Po šio šlovinimo ir maldos laiko visi susirinkusieji buvo kviečiami bendrystės laikui agapėje.

Kauno miesto misijos tęsiasi, laukiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmės, kuris drąsiai ir užtikrintai kvietė: „Taisykite Viešpačiui kelią“ (Mt 3, 3).

Šeštadienį 16 val visi kviečiami į „Kunigai kavinėse“ („Bernelių užeigoje“, Valančiaus g. 9), kur kun. prof. Romualdas Dulskis dalinsis tema „Be nuodėmių šventas nebūsi“.

18 val. Papilio g. 3 kiemelyje koncertuos Angelė Joknytė, Audra Smilgė ir Audrius Šalnis.

19.30 val. Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje šlovinimo vakare – grupė iš Vilniaus „Jiesės atžala“, po to agapė.

Laukiamas kiekvienas turiningam ir prasmingam susitikimui.

Milita ŽIČKUTĖ-LINDŽIENĖ

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune