Per atlaidus apsilankykime įkūrimo 30-metį švenčiančio CARITO susitikimų kiemelyje
Paskelbta: 2019-09-07 11:38:41

Minint Carito 30 metų atkūrimo sukaktį vėl KVIEČIAME ateiti ir pasimatyti CARITO SUSITIKIMŲ KIEMELYJE! Jau 4 metus kviečiame Šiluvos atlaidų piligrimus į susitikimus ir bendrystę, kuria siekiame dalintis tai, kuo gyvename ir ką pastebime savo kasdienybėje.

Kiekvieną dieną piligrimų lauks iš įvairių Kauno arkivyskupijos dekanatų Carito komandos, kurios vaišins kava ir arbata. Taip pat kiekvieną dieną bus pristatytos skirtingos temos, kviečiant susipažinti ir diskutuoti (kiemelį rasite eidami iš aikštės link koplyčios, dešinėje pusėje).

Rugsėjo 7 d. Tema: Caritas - 30 metų su vargstančiais ir viltimi
Rugsėjo 8 d. Tema: Caritas - 3 metai su įtėviais, globėjais ir vaikais, kurie surado šeimas
Rugsėjo 9 d. Tema: Caritas - 6 metai su epilepsija sergančiais ir jų artimaisiais
Rugsėjo 10 d. Tema: Caritas - daugiau nei 20 metų su benamystę išgyvenančiais žmonėmis
Rugsėjo 11 d. Tema: Caritas - 18 metų su nuteistaisiais
Rugsėjo 12 d. Tema: Caritas - 21 metai su prieglobsčio ieškančiais užsieniečiais
Rugsėjo 13 d. Tema: Caritas - 30 metų su sergančiais ir kenčiančiais
Caritas – daugiau nei 20 metų su nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis
Rugsėjo 14 d. Tema: Caritas - 20 metų su vaikais dienos centrų veiklose
Rugsėjo 15 d. Tema: Caritas – 30 metų dėkojimo Dievui ir žmonėms

Diskusijoms ir pokalbiams skirtas laikas 11.00 – 15.00 
Arbata ir kava vaišinsime kiekvieną dieną 9.00 – 18.00.

Kauno arkivyskupijos Carito informacija

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune