Seminaras „Dvasingumas šeimoje“ (2019 09 18)
Paskelbta: 2019-09-20 11:36:07

Rugsėjo 18 d. Kaune, arkivyskupijos Šeimos centre, vyko seminaras „Dvasingumas šeimoje“ kurį vedė kunigas t. Rastislavas Dluhý C.Ss.R. Seminaro pradžioje tėvas Rastislavas pasidalijo asmenine patirtimi, įgyta augant gausioje šeimoje ir ugdant seminarijos auklėtinius. Jis pabrėžė, kad Dievo planas susijęs su šeima: jau pirmuosiuose Šventojo Rašto puslapiuose matome sutuoktinių porą, viduryje randame Giesmių giesmę, o pabaigoje skaitome apie Sužadėtinę ir Sužadėtinį. Santuoka yra pirmesnis sakramentas nei Kunigystė, o pirmasis stebuklas įvyko Kanos vestuvėse. Per Santuoką atskleidžiamas Dievo planas. Tai liudijimas, kad Dievas yra ištikimas. Ypač tai akivaizdu matant brandaus amžiaus sutuoktinius, einančius susikibus už rankų. Tokia pora savo gyvenimu tarsi skelbia pasauliui, kad Dievas yra.

„Santuoka yra aukščiausias santykio lygmuo“, – kalbėjo kun. R. Dluhý, aptardamas įvairias Dievo ir žmogaus santykio formas (kūrėjo, ganytojo, šeimininko, tėvo, draugo, sužadėtinio). Vėliau pasinaudodamas šventųjų Kryžiaus Jono ir Teresės Avilietės dvasinio augimo metaforomis, jis šmaikščiai perteikė vyrų ir moterų skirtingumus. Šv. Kryžiaus Jonas kalba apie kopimą į kalną, o šv. Teresė Avilietė apie pilies kambarius – tai atskleidžia mūsų skirtingumus, kuriuos turime priimti kaip gera.

Lektorius daug dėmesio skyrė popiežiaus Pranciškaus mintims, išdėstytoms jo posinodiniame apaštališkajame paraginime Amoris Laetitia. Prioritetu laikyti santykį su Dievu, skelbti vaikams Dievo meilę, dalytis savo dvasine patirtimi su kitais – tokių patarimų davė tėvas Rastislavas į seminarą susirinkusioms šeimoms, pabaigoje primindamas tris popiežiaus Pranciškaus žodžius, kurie turėtų dažniau jose skambėti. Tai ačiū, prašau ir atsiprašau.

Seminarą parėmė Europos socialinis fondas. Jis yra projekto „Kauno bendruomeniniai šeimos namai" ir paskaitų ciklo „Dvasinis augimas šeimoje“ dalis.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune