Misijų mėnesį Švč. Sakramento bažnyčioje pradėjo šlovinantis jaunimas (2019 10 01)
Paskelbta: 2019-10-02 10:11:17

Nuotraukos – Jono Pauliaus II piligrimų centro

Spalio 1 d., kai pradėjome ypatingąjį Misijų mėnesį, neseniai platesnes erdves atvėrusioje Kauno Švč. Sakramento bažnyčioje į vakaro pamaldas susirinko jaunimas. Šias pamaldas su Taizé giesmėmis surengė ir jaunimą pakvietė arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centras, kuris šiemet mini įsteigimo dešimtmetį ir 24 gimtadienį nuo savo bendruomenės pradžios, kai jauni žmonės pradėjo rinktis maldai, pradėtos ir pirmosios piligrimystės bei misijos jaunimo tarpe.

„Dievas myli „išeinančią“ Bažnyčią, Jei ji nebūtų „išeinanti“ – nebūtų Bažnyčia“, – šią spalio 1 dienos popiežiaus Pranciškaus mintį gražiai atliepė to vakaro pamaldos, į kurias rinkosi ne tik praktikuojantis piligrimų centro jaunimas ir jų draugai, bet ir lietingą vakarą senamiesčio gatvėmis ėję žmonės. Nemažai jų užsuko pažiūrėti, kas vyksta šioje naujoje, galbūt dar ir neaplankytoje miesto erdvėje, ir atrado čia džiaugsmingai Viešpatį šlovinančius jaunus žmones bei galėjo prisijungti. 

Po maldos visi pamaldų dalyviai buvo pakviesti į agapę. Jono Pauliaus II piligrimų centras dėkoja bažnyčios rektoriui kun. Gyčiui Stumbrui už priėmimą bei kun. Emiliui Vasiliauskui už dalyvavimą ir palaiminimą.

Plačiau apie Jono Pauliaus II piligrimų centrą – interneto svetainėje bei feisbuko paskyroje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune