Kauno klinikose paminėta Šv. Luko diena (2019 10 18)
Paskelbta: 2019-10-22 14:09:53

Nuotraukos – Aliaus Koroliovo

Spalio 18 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose tradiciškai paminėta medikų globėjo Šv. Luko diena. Šv. Luko koplyčioje šv. Mišioms už  gydytojus, darbuotojus, pacientus ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto bendruomenę vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, kartu koncelebravo vyriausiasis Kauno klinikų ir LSMUL kapelionas mons. Artūras Jagelavičius, kapelionas kun. Sigitas Jurkštas. Pamaldose dalyvavo LSMUL Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, klinikų direktoriai, LSMU dekanai, gydytojai, slaugytojai ir ligoniai.

Homilijoje kardinolas priminė šv. Luko biografiją. Jis buvo išsilavinęs graikas, pradžioje pagonis, bet pirmųjų Jėzaus mokinių dėka tapęs uoliu ir ištikimu krikščionimi. Lukas Evangeliją užrašė graikų kalba ir skyrė krikščionims, kilusiems iš pagonių. Jis siekė stiprinti pirmųjų krikščionių tikėjimą, todėl joje atskleidžiamas Dievo gailestingumas ir jai būdingas optimizmas – tikėjimas Kristaus Bažnyčios pergale.

Melsdamasis už Kauno klinikų gydytojus ir slaugos personalą, kardinolas S. Tamkevičius, sakė, kad jie yra be galo brangūs, nes prisiliečia prie žmogaus, dažnai esančio sunkioje, kartais net ekstremalioje situacijoje, kuriam reikia neeilinio dėmesio ir meilės. Todėl tikintis gydytojas skatinamas žvelgti į ligonį Kristaus akimis ir matyti ne pagalbos prašantį žmogų, bet patį Kristų, kuriam nešant ligos kryžių reikalinga Simono Kirėniečio pagalba. Homilijos pabaigoje kardinolas padėkojo kapelionams, kurių tarnystė nukreipta į žmogaus dvasios pagydymą, ir ragino melstis, kad Dievas apdovanotų visus panašiu tikėjimu, kurį turėjo gydytojas ir evangelistas Lukas.

Šventinę nuotaiką giesmėmis palaikė Kauno klinikų vokalinis ansamblis „Kolegės“, vadovaujams Antano Kelmelio. Po šv. Mišių Kauno klinikų generalinis direktorius  Renaldas Jurkevičius padėkojo kardinolui Sigitui Tamkevičiui už jau seniai besitęsiantį bendravimą, už jo atvykimą ir maldą, o sveikindamas kardinolo titulo proga įteikė gėlių.

„Marijos radijas“ tą dieną tiesiogiai iš  Šv. Luko koplyčios transliavo ir Rožinio maldą bei vidurdienio šv. Mišias, kurias čia aukojo klinikų kapelionas kun. Nerijus Pipiras. Homilijoje kun. N. Pipiras drąsino, ieškant Dievo valios, bent trumpam atsisakyti šių laikų patogumų: susisiekimo priemonių, mobiliojo telefono su įvairiomis buitį palengvinančiomis programėlėmis. Taip nurimę galėsime atvira širdimi pamatyti gyvenimo prasmę ir Dievo vedimą. Šv. Mišiose giedojo  klinikų choras „Kanklės“.

Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė

 

 

 

 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune