Atsinaujinimo dienoje – apie gyvenimą Tėvo širdyje ir meilės pareigą laimėti žmones Dievui (2019 10 20)
Paskelbta: 2019-10-23 20:08:31

Nuotraukos – Irutės Faustinos Jaruševičiūtės

Spalio 20 dieną Kaune, VDU Didžiojoje salėje vyko Atsinaujinimo diena. Į rengėjų – katalikų charizminio atsinaujinimo bendruomenės „Gyvieji akmenys“ – kvietimą atsiliepė daugybė žmonių, atvykdami čia iš įvairių Lietuvos vietų.

Konferencijas vedė svečiai – Dievo meilės misionieriai iš Anglijos Robertas ir Vicki de Hoxarai. Dienos kulminacija buvo  Misijų sekmadienio šv. Mišios, kurioms vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.

Džiugus Viešpaties šlovinimas su „Gyvaisiais akmenimis“ nuo pat pirmųjų akimirkų įtraukė dalyvius į bendrą maldą. Vėliau klausyta konferencijų atveriant širdis tai Gerajai naujienai, kuri šią dieną sklido pilnutėlėje salėje per svečių sutuoktinių Roberto ir Vicki misijas, jau vykusias Slovakijoje, Čekijoje, Austrijoje, Suomijoje ir kitur.

Jaučiamės Tėvo vaikais ar manome esantys našlaičiais?

„Širdies taisyklės – našlaičio dvasia“ – taip pavadintą pirmąją konferenciją vedė Robertas de Hoxaras. Jis priminė biblinę karaliaus Dovydo ir išmintingojo jo sūnaus Saliamono istoriją ir ypač pabrėžė Saliamono ištarą sūnui – saugoti savo širdį, rūpintis ja, nes visa kyla iš širdies. Tai, ką turime savo širdyje, mūsų vidiniai įsitikinimai, o ne išorinės aplinkybės visa lemia mūsų gyvenime.

Pasak svečio, niekada neatrasime ramybės stengdamiesi keisti kitus žmones arba aplinkybes. Jis pasidalijo savo 44 metų santuokinio gyvenimo patirtimi, kai net 30 metų abu sutuoktiniai nesėkmingai bandė keisti vienas kitą ir jautėsi nesaugūs, tarsi našlaičiai savo šeimoje. Reikėjo širdies perkeitimo, į kurį kvietė Jėzus, atmesdamas judaizmo tradiciją kaip nors skirstyti žmones ir mokydamas žvelgti į širdį.

Svarbiausia mūsų širdies nuostata – ar jaučiamės Tėvo vaikais, ar manome esantys našlaičiai? Našlaičiai nesuvokia, kad yra Tėvo mylimi, nepriima Jo meilės. Dievo vaikui nereikia išorinio vertinimo ir gyriaus – juk pats Dievas yra tas, kuris myli ir giria. Mes Jam brangūs ir Jo įvertinti. Našlaičio nuostatos perkeitimas atneša naują gyvybę į visus santykius.

Esame Jo šedevras 

„Turite labai gražią šalį, esate labai gražūs žmonės. Mums labai patiko šis šlovinimas“, – sakė Vicki de Hoxarai, šiais žodžiais ir dėkojimo malda pradėdama antrąją konferenciją „Dievas yra tikrasis mūsų Tėvas“.

„Mes turim mus mylintį Tėvą – šiuo atžvilgiu galime skaityti visą Bibliją, pasakojimą apie Tėvą, kuris prarado savo vaikus ir siuntė savo Sūnų į žemę, kad atkurtų santykius“, – sakė ji, dalydamasi įstabiomis ir padrąsinančiomis mintimis apie Tėvo meilę: Jis mus sugalvojo dar prieš pasaulio pradžią; esame Jo minties dalis; tu nesi klaida; tu esi toks brangus Jam; Jis audė tave motinos įsčiose; tu esi Jo meno kūrinys, Jo šedevras, dėl to gražus ir mylimas.

„Nei vienas iš tėvų neturi šansų duoti vaikams tobulą meilę. Ir dėl to visiškai negalima kaltinti tėvų. Vaikai gyvena su normaliais tėvais, kur meilė sumišusi su skausmu. Bet Tėvo meilė yra švelni, įtraukianti į save“, – sakė viešnia, kviesdama prašyti Dvasią palaiminti vaizduotę, kad ji leistų pamatyti sodą, į kurį ateina Jėzus. Galima su Juo kalbėtis, Jis kviečia eiti ir susitikti su Tėvu. Jeigu tik norime, Jėzus nuves susitikti su Tėvu.

Mylėti save, kaip myli Dievas

Popietinė konferencija su svečiais „Bendrystė yra dangaus valiuta“ vėl pradėta Viešpaties šlovinimu su „Gyvaisiais akmenimis“. Konferencijos temai atskleisti svečias  pasitelkė, jo akimis, mažokai dėmesio susilaukiantį Evangelijos pagal Luką 16 skyrių, kalbantį apie apsukrųjį prievaizdą. Įdomu, jog šeimininkas sukčiaujantį prievaizdą, kuris atranda gudrų būdą, kaip išsigelbėti nuo elgetystės, pagiria. „Šeimininkas vertina santykius ir ne itin vertina pinigus“, – sakė Robertas, vėliau kalbėdamas apie tikrąjį turtą – geresnius draugiškus santykius – ne tik su kitais, bet ir su Dievu bei savimi. Santykių mezgimą svečias ragino padaryti savo prioritetu.

Svečias kėlė meilės sau klausimą ir sakė: „Problema kad krikščionys dažnai nemyli savęs taip, kaip juos myli Dievas. “ Jos sprendimas – suvokti tiesą, kad esame Tėvo mylimi. Jėzus pirmas mus pamilo, ir tai įgalina mus meilei.

Jei priimame Tėvo meilę, tuomet jau esame šeima, turime su tais žmonėmis kažką bendro ir svarbaus. Dangaus valiuta yra santykiai“, – kalbėjo svečias.

Apie santykį su dangiškuoju Tėvu vėliau kalbėjusi Vicki de Hoxar atkreipė dėmesį į evangelinę sūnaus palaidūno istoriją. Viešnia taip pat, kaip ir daugelis, anksčiau maniusi, kad šioje istorijoje yra blogasis ir gerasis sūnūs. Tačiau iš tikro jų abiejų širdys buvo užvertos Tėvui. Nuostabus jaunėlio susitikimas su tėvu įvyksta, tik šiam pas jį sugrįžus.

Ši konferencija buvo užbaigta užtarimo malda, prašant Šventosios Dvasios griauti sienas, kurios skiria nuo Dievo. Dievas tai daro švelniai, ardydamas plytą po plytos – taip, pasak viešnios, Jis minkština mūsų širdis.

Esame misijų kraštas

Šv. Mišias su Atsinaujinimo dienos dalyviais šventė joms vadovavęs kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, kun. Kęstutis Rugevičius, tėvas redepmtoristas Peteris Hertelis, kun. Algis Vaickūnas.

Šį Misijų sekmadienį kardinolas ragino prašyti šviesos, kad galėtume joje darbuotis dėl kitų žmonių, kurių dar nepasiekė Geroji naujiena. Savo žodyje ganytojas kalbėjo apie dvasinį vargą, kurio esame supami. Bažnyčiai svarbios misijos svetur, tačiau reikia kalbėti ir apie misijas šalia esantiems, kurie nežino apie Dievą arba žino tik prietarus. Šiandien misionieriais galime būti neslėpdami savo tikėjimo ir liudydami apie tikėjimo dovaną kitiems.

„Šiandien Europa ir Lietuva yra tikrų tikriausias misijų kraštas“, – sakė kardinolas, atkreipdamas dėmesį, jog už žmonių sielas nuolat vyksta kova. Meilės pareiga yra laimėti Dievui žmones.

Per visą renginio dieną atskiroje salėje vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Vaikams, kuriuos tėveliai atsivežė į Atsinaujinimo dieną, organizuota atskira grupė, vėliau jie atėjo drauge švęsti Mišių.

Kita Atsinaujinimo diena Kaune – sausio 26-ąją.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune