Arkivyskupijos kurijoje vyko ketvirtoji kraujo donorystės akcija (2019 11 05)
Paskelbta: 2019-11-07 07:12:15

Arkivyskupijos kurijoje lapkričio 5 dieną vyko jau ketvirtoji per pastaruosius dvejus metus kraujo donorystės akcija, kuri suteikė galimybę padovanoti kraujo Kauno klinikose gydomiems pacientams. Kauno klinikų Kraujo centras kaskart vis nauju kreipiniu kviečia arkivyskupijos institucijose dirbančius žmones tapti kraujo donorais, o šiemet skelbime akcentavo faktą, jog vieno donoro kraujas gali išgelbėti tris gyvybes.

Lapkričio 1 d. paskelbtame Lietuvos vyskupų kreipimesi dėl transplantacijos ir donorystės >> sakoma, jog „viena iš nuostabių galimybių prisidėti prie gyvybės puoselėjimo yra transplantacija ir donorystė, leidžianti dovanoti gyvenimą kitam asmeniui“. Tokiame kontekste dar prasmingiau iškilo ši kraujo donorystės akcija, nes be donorų kraujo, kurio net keletas litrų yra panaudojami vykdant bet kurią transplantaciją, nebūtų prasminga kalbėti apie organų donorystės kilnumą.

Šį kartą tų, kurie būtų vadinami gelbstinčiais gyvybes, buvo trylika. Ypač norisi pasidžiaugti, kad duoti kraujo ne pirmą kartą atėjo keturi Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai kartu su dvasios tėvu kun. Giedriumi Bakūnu MIC ir misionierius kun. Rastislavas Dluhý CSsR. Kurijos darbuotojai, kurie taip pat mielai pritaria ir įsitraukia į šią kilnią akciją, su palaiminimu lydėjo vienas kitą į donoro krėslą, su džiaugsmu ir globa pasitiko kiekvieną ateinantį donorą, vaišino arbata, pyragu. 

Esame dėkingi Kauno klinikų Kraujo centro darbuotojams, kurie, nors ir nesurenkame donorų tiek daug, kiek norėtume ir galėtume, maloniai atvyksta ir į arkivyskupijos kuriją, ir į Šiluvos atlaidus, ir į  parapijas, taip padėdami ir paskatindami mus būti donorais. Kraujo centro darbuotojai, kaip ir tie, kuriems gyvybiškai reikia donorų kraujo, laukia ateinančiųjų ir stiprina mus viltimi, kad kitą kartą bus daugiau norinčiųjų kitiems dovanoti gyvenimą.

Ačiū kiekvienam Donorui!

Apie šią akciją skelbiama ir Kauno kunigų seminarijos puslapiuose >> 

Vilija Karaliūnaitė

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune