Seminaras moksleiviams Katalikų teologijos fakultete (2012 01 20)
Paskelbta: 2012-01-27 10:06:55

Fotografijos VDU Katalikų teologijos fakulteto

Sausio 20 d. Katalikų teologijos fakultete vyko seminaras moksleiviams „Tikėjimo ir mokslo sąsajos šiandien“. Seminaras sulaukė didelio susidomėjimo – VDU Didžioji aula vos talpino moksleivius ir jų mokytojus, suvažiavusius į renginį iš visos Lietuvos.

Seminaras buvo organizuojamas konkurse „Tikėjimas ir mokslas“ besirengiantiems dalyvauti moksleiviams, jų mokytojams ir visiems, besidomintiems tikėjimo ir mokslo tema. Renginio tikslas – gaivinti teologijos ir kitų akademinių disciplinų dialogą Lietuvoje, plėsti mokinių akiratį.

Seminaro metu pranešimus aktualiomis tikėjimo ir mokslo temomis skaitė VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojai. Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas apžvelgė šiandienių biotechnologijų ir žmogaus orumo problematiką. Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius pasidalijo įžvalgomis apie dialogo tarp krikščionių ir kitaip mąstančių galimybes. Dėstytoja doc. dr. Lina Šulcienė svarstė, kaip filosofinis mąstymas praturtina tikėjimo gyvenimą. Dėstytojas doc. dr. Artūras Lukaševičius aptarė tikėjimo ir gamtos mokslų sąsajas.

Į programą buvo aktyviai įtraukti ir patys dalyviai: Katalikų teologijos studentai savanoriai parengė kūrybines užduotis moksleiviams, skatindami apmąstyti ir geriau įsisavinti išgirstus dalykus. Kol vyko moksleivių darbas grupėse, seminaro prelegentai doc. dr. Benas Ulevičius ir kun. prof. dr. Andrius Narbekovas diskutavo su mokytojais ir atsakė į jų klausimus.

Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. Dr. Benas Ulevičius sakė: „Tai buvo vienas maloniausių metų renginių. Džiugu, jog renginyje aktyviai dalyvavo studentai savanoriai. Buvo gera fakultete matyti tiek jaunų veidų. Šis renginys parodė, jog tokie seminarai yra svarbūs ir reikalingi. Mūsų viesuomenė yra dialogo visuomenė. Tikiu, jog šis renginys atvėrė plačias dialogo galimybes tiek moksleiviams, tiek universiteto bendruomenei.“

Giedrė Barčkutė
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune