Vargstančiųjų dienai – Carito renginys apie krikščioniškas nuostatas vargo ir vargstančiųjų atžvilgiu (su vaizdo medžiaga) (2019 11 14)
Paskelbta: 2019-11-18 11:08:06

Lapkričio 17-osios sekmadienį trečią kartą minėjome popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Vargstančiųjų dienos tema – „Varguolio viltis nepražus amžinai“ – kvietė visą krikščionių bendruomenę ištiesti ranką silpnesniems ir tiems vyrams bei moterims, kurių orumas trypiamas. Popiežius nori nuolatos priminti ir paraginti krikščionis meilę artimui išreikšti ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais bei apčiuopiamais gestais. Jis sako, kad būtent tokiais laikais kaip mūsų reikia atnaujinti vargšų viltį ir grąžinti jiems pasitikėjimą, nes iš to kyla mūsų, kaip krikščionių, skelbimo ir liudijimo tikėtinumas.

Lapkričio 14 d. Kauno kunigų seminarijoje vyko renginys, skirtas paminėti Pasaulinei vargstančiųjų dienai. Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus kvietimu renginyje dalyvavo vargo mažinimo srityje veikiančių organizacijų, tokių kaip Caritas, Maltos ordino pagalbos tarnybos, Kauno samariečių, bendruomenės „Arka“, VšĮ Kauno hospisas ir kt. atstovai, Kauno I dekanato parapijų nariai ir savanoriai, Kauno m. savivaldybės socialinių institucijų darbuotojai. Vyskupas A. Jurevičius kvietė dalyvius pasinaudoti proga akimirką stabtelti, apmąstyti pamatines veiklos nuostatas ir įkvėpimo šaltinius, sustiprinti tarpusavio bendrystę.

Ypač svarbu apmąstyti klausimą – ar vargstantieji patys kalti dėl savo padėties. Ši visuomenėje įsitvirtinusi nuostata siaurina pagalbos teikimo galimybes, apsunkina socialinių organizacijų veikimą, teikiant pagalbą vargstantiems, riboja finansinių išteklių tokiai pagalbai paiešką ir žmonių motyvaciją dirbti su vargstančiais. Nemažiau svarbu yra ir tai, kaip jaučiasi ir kokias nuostatas vargstančiųjų atžvilgiu turi Bažnyčios misijoje besidarbuojantys krikščionys.

Renginys pradėtas šv. Mišiomis Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, kurioms vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo miesto parapijų kunigai, asistavo Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, giedojo bendruomenės „Gyvieji akmenys“ nariai. Homilijoje kardinolas S. Tamkevičius išryškino svarbiausias popiežiaus Pranciškaus žinios Pasaulinei vargstančiųjų dienai mintis, kvietė melstis už visuomenės silpniausius ir už tuos, kurie kantriai darbuojasi vargo mažinimo srityje.

Po šv. Mišių renginio dalyviai rinkosi seminarijos koplyčioje. Pradėdamas antrąją renginio dalį Kauno arkivyskupijos Carito vadovas Arūnas Kučikas pabrėžė, kad  ypač svarbu apmąstyti klausimą – ar vargstantieji patys kalti dėl savo padėties. Ši visuomenėje įsitvirtinusi nuostata siaurina pagalbos teikimo galimybes, apsunkina socialinių organizacijų veikimą teikiant pagalbą vargstantiems, riboja finansinių išteklių tokiai pagalbai paiešką ir žmonių motyvaciją dirbti su vargstančiais. Svarbu yra ir tai, kaip jaučiasi ir kokias nuostatas vargstančiųjų atžvilgiu turime mes, Bažnyčios misijoje besidarbuojantys krikščionys.

Tęsdama įžangos mintį Vilniaus universiteto sociologė dr. Jekaterina Navickė skaitė pranešimą tema „Ar vargstantieji patys kalti dėl savo padėties?“ Mokslininkė, jau eilę metų tyrinėjanti skurdo fenomeną, trumpai pristatė skurdo situaciją atspindinčius statistinius duomenis, akcentavo vargstantiems reikalingos ir jiems teikiamos pagalbos masto neatitikimą.

Dr. J. Navickė ypač pabrėžė tai, kad teikiamos pagalbos (pvz., piniginės paramos, kurią gauna tik 2,4 proc. gyventojų) apimtys yra nedidelės, jos gavimo ir panaudojimo kontrolė yra viena griežčiausių tarp Europos Sąjungos šalių, o visuomenės nuomonė suformuota taip, kad tokia pagalba brangiai kainuoja valstybei ir ja yra piktnaudžiaujama, taip dar labiau kaltinant pagalbos gavėjus. Pranešėja atkreipė dėmesį ir į tai, kad skurdas, ypač ilgalaikis, keičia jo paliestų žmonių mąstymo būdą, elgseną, turi fiziologinį poveikį, prilygintiną nuolatiniam stresui. Todėl neadekvatu iš skurstančių asmenų tikėtis tokių pat racionalių sprendimų ar disciplinuoto elgesio, koks yra būdingas „tvarkingiems“ visuomenės nariams. Apibendrindama išsakytas mintis dr. J. Navickė pabrėžė, kad svarbu ne kaltinti, bet ieškoti vargo mažinimo sprendimų, išlaikant protingą atsakomybės pusiausvyrą tarp asmens ir visuomenės.

Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimas baigėsi agape seminarijos valgomajame. Čia renginio dalyviai turėjo galimybę aptarti išgirstas mintis, pabendrauti tarpusavyje, pasivaišinti.

Kauno arkivyskupijos Caritas dėkoja už bendradarbiavimą organizuojant šį renginį Kauno kunigų seminarijos rektoriui kun. dr. Ramūnui Norkui su komanda bei „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės giedojimo grupei.

Pasaulinės vargstančiųjų dienos progai skirti renginiai ir iniciatyvos vyko ir kituose Kauno arkivyskupijos dekanatuose bei parapijose.

Vaizdo medžiagą parengė Gediminas Jonas Urbonas.

Kauno arkivyskupijos Carito informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune