Katalikiškų vaikų dienos centrų darbuotojai gilinosi į tapatybę ir veiklos ypatumus (2019 11 19)
Paskelbta: 2019-11-20 11:43:10

Lapkričio 19 d. arkivyskupijos salėje vyko mokymai katalikiškų vaikų dienos centrų darbuotojams apie šių centrų tapatybę ir veiklos ypatumus. Mokymus organizavo Kauno arkivyskupijos Caritas, įgyvendindamas Lietuvos Carito koordinuojamą projektą.

Seminare dalyvavo Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos parapijų, vienuolijų, Carito vaikų dienos centrų darbuotojai, o seminarą vedė patyręs socialinio darbo praktikas Tomas Kurapkaitis.

Mokymų pradžia buvo skirta dalyviams susipažinti ir įvardinti savo lūkesčius. Vėliau lektorius Tomas kvietė pamąstyti, kuo katalikiškas vaikų dienos centras panašus į kitus dienos centrus ir kuo skiriasi. Išryškėjo, kad katalikiškas dienos centras veikia Bažnyčios misijos (diakonijos) kontekste ir negali būti suprantamas tik kaip paslaugas vaikams ir šeimoms teikianti įstaiga.

Akcentuodamas bendruomeniškumo aspektą, lektorius išskyrė keletą skirtingų grupių, kurioms skirta dienos centro veikla. Tai ne tik vaikai ir jų šeimos, bet ir darbuotojai, savanoriai, parapijos bendruomenė, rėmėjai. Veiklos požiūriu buvo išskirtos ugdymo ir socialinio darbo veiklos, kurios turėtų būti sąmoningai ir tikslingai taikomos, atsižvelgiant į asmens poreikius. Atkreiptas dėmesys į tinkamą įstatyminių normų žinojimą ir bendradarbiavimą su kitomis suinteresuotomis institucijomis. Dalyviai turėjo galimybę išgirstas mintis aptarti grupelėse, suformuluoti pasiūlymus, kaip reikėtų dirbti su vaikų dienos centro veiklai svarbiomis skirtingomis grupėmis.

Po pietų pertraukos dalyviai buvo supažindinti su multiperspektyvine atvejo analize, išskiriant atskirus darbo proceso etapus: situacijos analizę, problemų įvardinimą, pagalbos planavimą, intervenciją ir įvertinimą. Mokymų dalyviai turėjo galimybę, remdamiesi pasiūlyta metodika, aptarti ir atskirus sunkius atvejus, kuriuos teko sutikti praktikoje, bei ieškoti šių atvejų sprendimo būdų.

Šie mokymai yra dalis Lietuvos Carito kartu su vyskupijų Carito centrais įgyvendinamo projekto, skirto stiprinti Carito veiklai vyskupijose. Vykdant projektą jau organizuoti mokymai savanoriškos veiklos plėtojimo ir lėšų telkimo temomis. Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Kauno arkivyskupijos Carito informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune