Šeimos centre prasidėjo nauji sužadėtinių rengėjų mokymai (2019 11 22)
Paskelbta: 2019-11-29 09:52:20

Lapkričio 22 d. Šeimos centre prasidėjo nauji sužadėtinių rengėjų mokymai. Iš Kauno arkivyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos susirinkusius dalyvius pasveikino Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Jis padėkojo sutuoktinių poroms, kad atsiliepė į kvietimą liudyti ir palydėti sužadėtinius jų kelyje į Santuoką. Arkivyskupijos Šeimos centro vadovė Jūratė Lenkuvienė trumpai pristatė Šeimos centro įkūrimo istoriją, papasakojo, kokiais būdais Santuokos sakramentui šiuo metu sužadėtiniai rengiami Kauno arkivyskupijoje.

Penktadienį ir šeštadienį vykusius mokymus vedė psichologė Jurgita Dambrauskienė. Šį kartą dalyviai gilinosi į temą „Grupinis darbas“. Buvo nagrinėjamos įvairios situacijos, kylančios vedant grupinius užsiėmimus sužadėtiniams. Daug dėmesio skirta grupės dinamikai, diskutuojama apie tai, kaip įtraukti grupės narius, kad jie taptų atviresni, nebijotų išsakyti savo nuomonės, dalytųsi savo patirtimi ir jausmais. Kaip pristatyti temą, įtraukti dalyvius, sudominti? Kaip išklausyti ir priimti jų patirtis, o kartais tiesiog provokacijas? Į šiuos bei kitus klausimus per mokymus buvo ieškoma atsakymų. Dalyviai ne tik įgijo teorinių žinių, bet ir lavino praktinius įgūdžius atlikdami įvairius pratimus ir užduotis.

Mokymų ciklą sudaro 6 seminarai, kurie vyks kartą per mėnesį. Mokymus ves skirtingi lektoriai ir svečiai, bus nagrinėjamos įvairios temos. Pasibaigus mokymams vyks susitikimai parapijose: drauge su klebonais sutuoktinių poros ir Šeimos centro atstovai aptars vykusius mokymus ir kilusius klausimus.

Šiuos mokymus remia Lietuvių katalikų religinė šalpa ir Vokietijos katalikų solidarumo akcija Renovabis.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune