„Gailestingumo versmės“ maldos popietėje – mokymas apie mūsų žodžius ir tikrąjį Žodį (2019 12 14)
Paskelbta: 2019-12-16 12:10:21

Gruodžio 14 d. arkivyskupijos konferencijų salėje vyko sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ organizuota maldos popietė „Dievo žodis yra ,maloningas, ištikimas, įvykdantis tai, ką skelbia“. Joje mūsų bičiulis, keliaujantis evangelizuotojas Josephas Bastinas (Belgija) kalbėjo apie Žodžio, kuris yra Jėzus Kristus, galią. Ją turi kiekvienas krikščionis Kristų skelbiantis. „Tas, kuris gyvena mumyse, stipresnis už tą, kuris pasaulyje“, – sakė Josephas.

Mokymą vedęs misionierius taip pat atkreipė dėmesį, kad svarbu ir tai, kas išeina iš mūsų lūpų, nes „mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje, ir kas su juo sutaria, valgys jo vaisius“ (Pat 18, 21). Kai ištariame žodį, jis tampa veiksmingas. Turime būti atsargūs su sakomais žodžiais. Demonai tik ir laukia, kad negatyvios mūsų mintys virstų ištartais negatyviais žodžiais ir sužeistų mus ir kitus.

Mūsų tikėjimas kyla iš klausymo, „klausymas – kai skelbiamas Kristaus žodis“ (Rom 10, 17). Dievo žodis turi galią įgyvendinti tai, ką sako, todėl turime išmokti leisti Jam veikti, kad Jis taptų tikrove.

Dievas ištarė tik vieną vienintelį žodį, ir tas Žodis – Jėzus Kristus. Kaip ir Jo mokiniai apaštalai, esame pašaukti skelbti Jėzų, kad Jame esanti malonė ir galia paliestų žmonių širdis ir įvykdytų tai, kam Jis yra siųstas.

„Gailestingumo versmės“ bendruomenės informacija

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune