Maldos popietėje tėvų redemptoristų mokymas apie atsivertimą (2020 01 18)
Paskelbta: 2020-01-20 13:46:12

Nuotraukos – „Gailestingumo versmės“

Sausio 18 d. arkivyskupijos salėje vyko sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ organizuota maldos popietė „Jei kas trokšta, teateina pas mane“ su redemptoristais kun. Rastislavu Dluhý ir Gailestingumo misionieriumi kun. Peteriu Herteliu (Slovakija).

Mišių pamoksle kun. Peteris priminė popiežiaus Pranciškaus dažnai lankytą Caravaggio paveikslą „Šv. Mato pašaukimas“ Šv. Liudviko (prancūzų) bažnyčioje Romoje. Paveiksle Jėzus į muitininką Matą rodo pirštu ir pasirenka jį savo mokiniu. Taip ir dabar Jėzus atkreipia žvilgsnį į kiekvieną iš mūsų ir kviečia: „Sek paskui mane.“ Jėzus tuos žodžius tau ir man sako su meile. Tas iššūkis yra Dievo meilės ženklas mums. Jėga, duodanti gebėjimą sekti Jėzumi, yra meilė. Ji veikia, bet kartu palieka laisvę žmogui būti kelyje – sekti Jėzumi mirštant pasauliui ir gyvenant Dievui.

Vėliau konferencijoje kun. Rastislavas Dluhý priminė, kad kiekvieno iš mūsų asmeninis atsivertimas yra tarsi naujas sukūrimas. Bažnyčia švenčia tik vieno žmogaus atsivertimą – šv. Pauliaus, kurį minėsime sausio 25 d. Ir kiekvieną iš mūsų popiežius Pranciškus ragina švęsti savo atsivertimo dieną.

Trečiajame amžiuje garsus graikų teologas ir filosofas, krikščionių rašytojas, daugelio teologinių veikalų autorius Origenas sakė, kad Biblijoje yra svarbi kiekviena detalė, kaip ir Ostijos mažiausia dalelytė svarbi, saugoma, kad nedingtų, nenukristų. Pasak Origeno, turime vertinti kiekvieną žodį Šventajame Rašte. Kun. Rastislavas klausė: „Ar per šv. Mišias vertini kiekvieną žodį, kad jis „nenukristų“? O gal tiesiog ir vėl pasiklydai mintyse... Kiekvienas žodis yra vertingas.“

Naujojo Testamento istorijose apie Bartimiejų, Timiejaus neregį sūnų, apie turtingą jaunuolį, apie samarietę moterį žmonės yra kviečiami kasdien atsiversti. Atsiversti – tai nusimesti aklumo ir nuodėmės svorį nuo pečių. Tada gyvenimas tampa lengvesnis, stabilesnis, nes Jėzus suteikia vis naujų galimybių. Todėl ir mes visi esame kasdien raginami šauktis Dievo ir prašyti: „Viešpatie, ateik!“

„Gailestingumo versmės“ informacija

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune