Malda Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje (2020 02 11)
Paskelbta: 2020-02-21 09:06:12

Vasario 11 d. Kauno klinikose tradiciškai paminėta Pasaulinė ligonių diena, kurią paskelbė šv. Jonas Paulius II, o pirmas minėjimas įvyko 1993 vasario 11 d. Lurde (Prancūzija). Eucharistijai už visus ligonius ir juos slaugančius, gydančius vadovavo Kauno apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo vyriausiasis Kauno klinikų kapelionas mons. Artūras Jagelavičius ir Kauno klinikų pacientas kunigas. Kartu meldėsi ligoniai, Kauno klinikų ir LSMU bendruomenių nariai.

Homilijoje vysk. A. Jurevičius apžvelgė popiežiaus Pranciškaus laišką šių metų Pasaulinei ligonių dienai. „Brangūs ligoniai, broliai ir seserys, jūsų liga ypatingu būdu įrašo jus tarp tų „vargstančių ir prislėgtųjų“, patraukiančių Jėzaus žvilgsnį ir širdį. Iš ten kyla šviesa jūsų tamsos momentais ir viltis jūsų paguodai. Jėzus jus kviečia ateiti pas jį: „Ateikite.“ Jame rasite jėgų įveikti kūno ir dvasios „naktyje“ kylančius nuogąstavimus bei klausimus. Kristus nedavė mums recepto, bet savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu išlaisvina mus nuo blogio priespaudos.“  Remdamasis dienos Evangelija vyskupas atkreipė dėmesį į Švč. Mergelės Marijos rūpestingumą, kuri stengiasi nemaloniems įvykiams užbėgti už akių. Tačiau ne visada taip pavyksta ypač ligos situacijoje. Džiugu, kad Lietuvoje, Šiluvoje, turime Mergelės Marijos šventovę, kuri Marija tituluojama Ligonių Sveikata, kur žmonės patiria kančių palengvinimą arba net išgijimą.

Homilijos pabaigoje vysk. A. Jurevičius citavo popiežiaus Pranciškaus žodžius: „Visus, kurie neša ligos naštą, drauge su jų šeimų artimaisiais, taip pat visus sveikatos apsaugos darbuotojus pavedu Švenčiausiajai Mergelei Marijai, Ligonių Sveikatai. Visiems laiduoju savo artumą maldoje ir iš širdies teikiu apaštališkąjį palaiminimą.“

Šventinę nuotaiką giesmėmis palaikė Kauno klinikų vokalinis ansamblis „Kolegės“. Atėjusiems į koplyčią ligoniams buvo išdalyta popiežiaus Pranciškaus šių metų Pasaulinės ligonių dienos žinia.

Po šv. Mišių vysk. A. Jurevičius aplankė Kauno klinikų vaikų Endokrinologijos skyriaus pacientus, laimino, linkėjo sveikatos ir padalijo angelo sargo paveikslėlius.

Kauno klinikų dvasinė asistentė
Svetlana Adler-Mikulėnienė

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune