Artumas ir bendrystė Kauno I dekanato karitiečių rekolekcijose (2020 03 06)
Paskelbta: 2020-03-09 10:56:32

Kovo 6 d., pirmą mėnesio penktadienį, Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje vyko Kauno I dekanato karitiečių gavėnios rekolekcijos įsiklausant į popiežiaus Pranciškaus paraginimą: „Eikime į dykumą su Jėzumi, išeisime iš jos ragaudami Velykų, Dievo meilės galios, kuri atnaujina mūsų gyvenimą. Ėjimas per gavėnios dykumą yra ėjimas artimo meilės keliu pas silpnuosius“ (iš Pelenų dienos katechezės). 

Rekolekcijas maloniai sutiko vesti šios parapijos klebonas kunigas soc. pedag. mgr. Dainius Lukonaitis. Konferencijoje jis pasidalijo įžvalgomis, jog žmogui svarbu save atrasti, nežiūrint, kokią tarnystę jis atliktų. Priminė, kaip svarbu sau užduoti klausimą: kas aš esu, koks aš esu ir kam gyvenu, ir ko siekiu bendruomenėje.

Jaukioje šios parapijos koplyčioje per adoraciją dėkojome Dievui už bendrystę, artumą. Būdami kartu galėjome atpažinti Dievo veikimą mūsų gyvenime.

Šv. Mišiose, be kitų intencijų, klebonas meldėsi už Kauno I dekanato Carito žmones, jų šeimas prašydamas gausių Dievo malonių.

Agapėje dalijomės, ką išgyvenome per rekolekcijas, ką galime pataisyti savo gyvenime, kaip kitaip pažvelgti į tarnystę savo parapijose. Nuoširdžiai dėkojame Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos klebonui už jo nuoširdumą ir kad galėjome būti savi. Nuoširdžiai ačiū parapijos Caritui už malonų priėmimą ir patarnavimą rekolekcijose.

Kauno I dekanato Carito informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune