Apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus žinia arkivyskupijos tikintiesiems dėl sekmadienio šv. Mišių plintant koronavirusui (2020 03 13)
Paskelbta: 2020-03-14 11:34:01

Mieli Kristaus tikintieji, esantys Kauno arkivyskupijoje,

atsižvelgiant į kilusią koronaviruso plitimo grėsmę ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus, kad kurį laiką yra negalimi masiniai susibūrimai uždarose patalpose, bei laikydamasis Katalikų Bažnyčios mokymo, kad sekmadienio pareiga dalyvauti Eucharistijos šventime tam tikromis aplinkybėmis gali nesaistyti, turint rimtą pateisinamą priežastį arba jei nuo to atleidžia tikinčiųjų sielų ganytojas, vadovaudamasis Kanonų teisės kodekso 85, 87 , 93 ir 1245 kanonų normomis, nustatau, kad dalyvavimo Šv. Mišiose sekmadienį pareiga bus įvykdyta, jei tikintieji, pasilikdami sekmadienį namuose Šv. Mišias išklausys per radiją ar žiūrėdami televizijos ar interneto transliaciją, priimdami dvasinę šv. Komuniją (t. y. puoselėdami troškimą priimti sakramentinę Komuniją).

Raginu į tai atsižvelgti ypač tuos, kurie priklauso rizikos užsikrėsti grupei, nors gal ir nejaučia jokių peršalimo ar gripo ligos simptomų (t. y. vyresnio amžiaus žmones ir sergančius lėtinėmis ligomis bei juos slaugančius). Visi tikintieji, nors ir nepriklauso rizikos grupei ir gerai jaučiasi, yra raginami prisidėti prie bendrų pastangų suvaldyti koronaviruso grėsmę.

Nepaisant to, Kauno arkivyskupijos bažnyčiose bus aukojamos šv. Mišios įprastu laiku, kad norintys jose dalyvauti tikintieji turėtų šią galimybę.

Kviečiu visas maldos grupes vienytis į bendrą maldos grandinę už sergančiuosius bei jų artimuosius. Svarbu pasitikėti Dievu – istorijos Viešpačiu ir nepasiduoti panikai. Viešpats teduoda išminties priimti teisingiausius sprendimus.

Būkite stiprūs <...> visi, kurie pasitikite Viešpačiu! (Ps 32, 25).

 

† Algirdas JUREVIČIUS
Kauno arkivyskupijos
apaštalinis administratorius

2020 m. kovo 13 d.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune